Hoogspanningskabels onder de Vogelbuurt

Dinsdag 9 april 2013

Door Johan Kruithof

De gemeente Apeldoorn heeft zich al jaren ingezet voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in de Vogelbuurt, bij Dok Zuid en bij de Rivierenbuurt. Toenmalig gemeenteraadslid Piet Bijl heeft samen met Co van de Berg (nog steeds gemeenteraadslid) geknokt voor dat ondergronds brengen. Zolang de kabels boven de Vogelbuurt hangen kan er geen nieuwbouw plaatsvinden en blijven de veel te kleine en versleten woningen staan. Een ander deel van de Vogelbuurt, waar iets grotere woningen staan, is gerenoveerd. Maar dit deel staat al jaren te wachten op sloop en nieuwbouw. Ook voor Dok Zuid is ondergronds brengen van belang, evenals voor de Rivierenbuurt. In feite gaan de kabels nog veel verder door. Ook in de Maten hangen deze kabels boven woningen.

Als wijkwethouder Zuid heb ik dit dossier overgenomen. In het College tot 2010 heeft wethouder Jolanda Reitsma hier geweldig veel energie ingestoken. Financieel leek het rond te zijn, maar in 2009 bleek dat de kosten voor het volledige tracé meer dan 11 miljoen zouden bedragen. Gemeente, De Goede Woning en de provincie konden samen hooguit 9 miljoen opbrengen. Jolanda, en later de toenmalige VVD wethouder Rob Metz, hebben geprobeerd het restant geld bij het Rijk op te halen. Dat is tot op heden niet gelukt.

Sinds ik wethouder ben heb ik er heel veel energie ingestoken. Eerst om het gemeentelijke budget overeind te houden. Ondanks de grootscheepse bezuinigingen is het toch gelukt om bijna 4 miljoen te reserveren voor het ondergronds brengen van de kabels. Ook De Goede Woning bleek bereid de 2,5 miljoen die zij beschikbaar heeft te blijven reserveren voor dit doel. De provincie heeft lang geaarzeld. Maar met veel praten en uitleggen van onder andere ondergetekende, is de provincie zeer onlangs akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van 1,5 miljoen. In de Provinciale Staten was er steun van de meeste Statenfracties. Raar genoeg stemde de SP tegen. Volkomen onbegrijpelijk wat mij betreft. Dat lijkt toch op het in de steek laten van de Vogelbuurt. Zonder die provinciale bijdrage was het namelijk onmogelijk geworden iets te doen voor de Vogelbuurt!

Bijna 8 miljoen is nu beschikbaar. Daar kan het tracé in de Vogelbuurt en bij Dok Zuid mee worden onderkabeld. Financieel lijkt het niet haalbaar om ook het laatste deel te onderkabelen op dit moment. Ik blijf vanzelfsprekend wel zoeken naar goedkopere alternatieven. Het belang van met name de Vogelbuurt weegt me echter zo zwaar dat ik toch direct wil beginnen. Dat gaat nu dan ook gebeuren. Beginnen met de Vogelbuurt, direct door richting Dok Zuid en ondertussen knokken voor de laatste 2 à 3 miljoen, zo dat ook de Rivierenbuurt mee onderkabeld kan worden. We zijn er nog niet, maar ik ben ontzettend blij voor de Vogelbuurt dat we daar in elk geval nu op korte termijn kunnen beginnen. Ik vind dat de PvdA Apeldoorn tevreden mag zijn met wat tot nu toe is bereikt op dit onderwerp, maar ook dat we het hier niet bij moeten laten. Uiteindelijk willen we het hele tracé onderkabeld hebben!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.100 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

PvdA

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!