Roelof Rump

Roelof Rump

Stad
Gemeente vraagt meningen over jeugdhulp

Gemeente vraagt meningen over jeugdhulp

Donderdag 18 april 2019

In Apeldoorn zijn flinke, groeiende financiële tekorten in de jeugdhulpverlening. De gemeente bereidt maatregelen voor om de financiële problemen op te lossen en om goede jeugdhulp te kunnen blijven bieden. De gemeenteraad neemt hier voor de zomervakantie van 2019 beslissingen over. Beslissen over bezuinigen of een andere aanpak zonder inspraak is niet meer van deze

Cultuur
ACEC 2.0

ACEC 2.0

Zondag 14 april 2019

Apeldoorn heeft weer een budget voor kunst in de openbare ruimte. Voorgaande zinsnede stond enige maanden geleden paraat in een concept artikel over ACEC 2.0. Nu ben ik toe aan het schrijven van de blog en vraag mij af, of, in verband met de forse overschrijding op het Jeugdbudget, er wel geld overblijft voor kunst

Stad
Wie niet werkt zal niet eten, en armoede

Wie niet werkt zal niet eten, en armoede

Zondag 14 april 2019

Armoede in Nederland is een regelrechte schande In stand gehouden door een falend economisch systeem Gebaseerd op een (bewust?) verkeerde interpretatie Van de Bijbelse woorden: ‘wie niet werkt zal niet eten’ ‘Werken’ staat voor mij gelijk aan: ‘je inzetten’ Bezig zijn om onze aarde met alles erop te gebruiken en beschermen Dat kan op vele

Stad
Oecumenische herdenkingswake van de martelaren van onze tijd

Oecumenische herdenkingswake van de martelaren van onze tijd

Zaterdag 13 april 2019

Voor de negende keer organiseert de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Mariakerk) de jaarlijkse landelijke herdenkingswake van de martelaren van onze tijd  Bisschop van de Oud Katholieke Kerk, Mgr. Joris Vercammen, is voorganger, geflankeerd door hoogwaardigheidsbekleders van onder andere de Syrisch Orthodoxe Kerk, Russisch-Orthodoxe Kerk, Protestantse Kerk Nederland, de

Stad
Jeugdhulp: het gevaar van een perverse ‘all you can eat’-prikkel

Jeugdhulp: het gevaar van een perverse ‘all you can eat’-prikkel

Dinsdag 9 april 2019

Per 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Binnen zeer korte tijd (details werden pas twee maanden voor de inwerkingtreding van de wet bekend) moest een complexe taak geïmplementeerd worden in de gemeentelijke organisatie. Bij de overheveling van taken had en heeft de gemeente de sociale mantra “Geen jongere tussen wal en schip”. Wat problematisch was

Stad
In Afrika ben je pas arm, een gedicht van Aad van der Waal

In Afrika ben je pas arm, een gedicht van Aad van der Waal

Zondag 7 april 2019

Weggeconcurreerd ‘Jij bent niet arm’, wordt er gezegd ‘Oké, een beetje! Maar niet écht!’ En vlak daarna; ‘Ik noem dat hooguit krap bij kas maar heuse armoe zie je pas in Afrika’ ‘Daar kun jij geenszins tegenop dus zeur niet langer aan mijn kop en luister, vriend Je bent weer welkom zo meteen als je

Cultuur
Opening ‘Reductive non object project’

Opening ‘Reductive non object project’

Vrijdag 5 april 2019

Een bescheiden tentoonstelling, op een wand in het ACEC,  kleine abstracte kustwerken (30×30 centimeter) van verschillende kunstenaars. Het is een tentoonstellingsinitiatief van de Australische kunstenaar Billy Gruner. De kunstenaar is al jarenlang bezig met het verbinden van verschillende kunstenaarsinitiatieven uit allerlei landen. Centraal in deze initiatieven staat de abstracte kunst, al is dit een term

Stad
Woningbouwvereniging opent kliklijn, eigen belang?

Woningbouwvereniging opent kliklijn, eigen belang?

Donderdag 4 april 2019

In iedere woonbuurt is wel wat aan de hand. Mensen die elkaar niet mogen, irritaties die tot conflicten leiden, moeilijke mensen. Wil je dan als woningbouwvereniging in zo’n ‘probleemwijk’ wijk woningen verkopen (1), dan helpt die slechte woonsfeer niet, dat schrikt af. Wat een woningbouwvereniging wel helpt is proberen de vermeende overlastgevers via een rechterlijke

Politiek
Hachelijke tijden

Hachelijke tijden

Zondag 31 maart 2019

(Eigen)wijsheid Voor Narcissus Minerva, mocht u soms uw uil nog zoeken(?) Die lijkt (volkomen uit de koers geraakt) de wijsheid thans hardgrondig te vervloeken en heeft gekleurde ballen uitgebraakt Hij nestelde zich hier in onze streken orakelt nu in een gezwollen taal en claimt hoogmoedig namens u te spreken zich wentelend in een geleend verhaal

Stad
ACEC; Opening Showcase I

ACEC; Opening Showcase I

Vrijdag 29 maart 2019

Van 30 maart tot en met 22 april is in het Apeldoornse centrum voor eigentijdse cultuur ACEC ‘SHOWCASE I’ te zien, de eerste van een reeks tentoonstellingen over kunst in de openbare ruimte. ACEC wil ervoor zorgen dat de omgeving verrijkt wordt met kunstwerken, die stad, wijk, dorp en ommeland mooier, interessanter en verrassender maken.

Politiek
Aad van de Waal, tijdens een presentatie van mij in de gemeenteraad

Aad van de Waal, tijdens een presentatie van mij in de gemeenteraad

Zondag 24 maart 2019

Recentelijk hield ik een presentatie over armoede, en de gevolgen van armoede op de levensloop van kinderen. Onze stadsdichter trapte af met onderstaand gedicht: Babel Nu Jan Willem wil ‘m medium gebraden en na ’t dessert een bolknak met cognac Romano slaat geen acht meer op de maden en schraapt zijn kostje uit een vuilnisbak

Stad
Sjoerd mijmert over de relativiteit van Armoede

Sjoerd mijmert over de relativiteit van Armoede

Zondag 17 maart 2019

Met niks Dat ze ‘met niks’ uit de oorlog kwamen zoals de meesten maar onderling vertrouwen kenden… Dat mijn vader met de brommer maar 20 ct had een gevulde koek voor me kocht… Was dat armoede Sjoerd Stellingwerf

Stad
Armoede oorzaak van stress, stress beïnvloedt gezinsrelaties (een gedicht)

Armoede oorzaak van stress, stress beïnvloedt gezinsrelaties (een gedicht)

Zondag 10 maart 2019

Armoede is meer dan het niet hebben van voldoende inkomen, het geeft spanningen en is vaak oorzaak van huiselijk geweld. Uit een onderzoek van Veilig Thuis: Onderzochte populatie: 1550 kinderen Bij 47 % van de onderzochte populatie is er sprake van armoede 52 % heeft betrekking op een ‘werkloos’ huishouden Sjoerd Stellingwerf schreef hierover een

Stad
De stadsdichter over: “Een bijstandsbudget dwingt tot koopjes”

De stadsdichter over: “Een bijstandsbudget dwingt tot koopjes”

Zondag 3 maart 2019

De rekenmeesters van het Rijk bepalen het bijstandsbudget. Met dat budget kun je alleen de meest noodzakelijke uitgaven doen. Men gaat er vanuit dat je in de goedkoopste winkels je basisbehoeften koopt. Heb je meubilair nodig dan rekent men de prijs in de 25 % goedkoopste klasse. Met energie gaat men er vanuit dat je

Politiek
College van B & W: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad, eerst duidelijkheid

College van B & W: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad, eerst duidelijkheid

Dinsdag 26 februari 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn vindt dat er nog te veel onduidelijk is over de gevolgen van uitbreiding van vliegveld Lelystad. Volgens B&W (en ook de raad van Apeldoorn) moet de opening van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer uitgesteld worden tot na herinrichting van het luchtruim: ,,De lange laagvliegroutes van en naar Lelystad

Elke maandag ons nieuws in de mail?