De lintjesregen; wie kregen er een lintje in Apeldoorn?

Vrijdag 26 april 2019

Door Roelof Rump

Zoals elk jaar was er vandaag, de dag voor Koningsdag, weer de zogeheten ‘Lintjesregen’. In Apeldoorn kregen 18 inwoners van de gemeente een lintje. Burgemeester Petra van Wingerden-Boers reikte de onderscheidingen uit. Benieuwd wie een lintje kregen? Bekijk het hieronder.

De heer J.P. Cusveller (72 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Cusveller is veertig jaar bestuurlijk actief geweest voor de protestantse wijkgemeente De Maten en de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Hij was onder meer pastoraal werker, ouderling in de wijk De Maten en twee keer de maximale termijn van twaalf jaar scriba van de Algemene Kerkenraad. Hij is dé vraagbaak binnen de protestantse gemeente, weet alles over de kerkorde, kerkelijke gebruiken en de geschiedenis van de verschillende wijkkerken.

Mevrouw S.G. Mulder-Dolman (59 jaar, Beekbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Mulder-Dolman zat in de jaren negentig zo’n tien jaar in het bestuur van Ondernemersvereniging BEMIVO. Sinds 1996 is ze penningmeester van Stichting Veluwse Avondmarkt. Ze doet de planning en heeft de leiding over de hele organisatie. Daarnaast is ze elk jaar betrokken bij de organisatie van de Wintermarkt, de Sinterklaasintocht in Beekbergen en het Beekbergens Zomerfeest.

De heer J.B. Holdijk (67 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Sinds zijn 10e is de heer Holdijk lid van voetbalvereniging Loenermark. Hij heeft er gevoetbald, was leider van voetbalelftallen en voorzitter van de Jeugdcommissie. Sinds 1999 is hij voorzitter van de voetbalvereniging. In al die jaren heeft hij jonge voetballers respect bijgebracht voor medespelers, tegenstander en scheidsrechter. Daarnaast is de heer Holdijk meer dan vijftien jaar voorzitter van het bestuur van Stichting Club Postactieven Apeldoorn van de Belastingdienst, die regelmatig uitjes voor gepensioneerden en arbeidsongeschikten van de Belastingdienst verzorgt.

De heer G.H. Dérop (61 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Dérop heeft zich meer dan veertig jaar ingezet om de kwaliteit van de Nederlandse schermsport op alle vlakken te verbeteren. Als schermleraar heeft hij 130 kampioenen opgeleid bij diverse schermverenigingen. Hij is tien jaar lang coach geweest van het Sabel Team Nederland en heeft veel gedaan om meer mensen ‘aan het schermen’ te krijgen. Het gaat voor hem niet alleen om de sport, maar ook om de menselijke en sociale kant van de sporter. Hij combineert kwaliteit met plezier en gaf de schermers ook altijd wat mee van de cultuur van de landen waar zij kwamen.

De heer B.A. Postma (79 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Postma deed naast en na zijn werk veel vrijwilligerswerk. Zestien jaar lang verrichtte hij verschillende werkzaamheden als bestuurslid van een camping. Daarna werd hij tweede voorzitter van culturele vereniging Fryske Krite Fier fan Hûs. Binnen de vereniging is hij een van de mensen die regelmatig een kerkdienst in de Friese taal organiseren, vaak in de kapel in Hoog Soeren. Verder is de heer Postma meer dan twintig jaar lid van het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor. Hij is daar voorzitter van de commissie Nevenactiviteiten, die allerlei acties uitvoert om extra geld voor de vereniging binnen te halen.

De heer C. van Oorspronk (70 jaar, Loenen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Van Oorspronk doet al jarenlang verschillende vrijwilligersactiviteiten in Loenen. Hij is vijftien jaar actief geweest voor de Protestantse Gemeente Loenen. Eerst als diaken, daarna als ouderling-kerkvoogd en ouderling-kerkrentmeester. Als lid van de kerkenraad heeft hij zich onder meer beziggehouden met de restauratie en herinrichting van de kerk. Hij deed ook het beheer van het kerkhof. Ook nu nog is de heer Van Oorspronk actief voor de kerk. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Stichting Vrienden van de Loenense Bossen. En binnen de stichting UP4S helpen hij en zijn vrouw kansarme kinderen in Oeganda.

De heer A. Tromp (73 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Tromp is sinds tien jaar in diverse functies actief als vrijwilliger in de wereld van de imkers. Zo is hij acht jaar voorzitter van Imkersvereniging Apeldoorn-Ugchelen geweest. Hij was vijf jaar lang gids in het Bijenhuis in Wageningen en organiseert al meer dan tien jaar samen met andere leden van de imkersvereniging de Honing, Natuur- en Hobbymarkt in Ugchelen. Sinds 2015 geeft hij regelmatig leerlingen van basisscholen voorlichting over bijen en natuur. Daarnaast is de heer Tromp vijf jaar lang bestuurslid geweest van Voetbalvereniging Beekbergen en is hij vanaf 1996 voorzitter en marktmeester van de Veluwse Avondmarkt in Beekbergen.

Mevrouw J.H. Jonkman (60 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Jonkman is een van de oprichters en bestuurslid van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst, die zorgt dat kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen kunnen meedoen aan allerlei buitenschoolse activiteiten. Ze was ook een van de oprichters van de weekendschool Kids College Apeldoorn, die kinderen laat kennismaken met beroepen waarmee ze van huis uit niet in aanraking komen. Verder heeft ze moeders met jonge kinderen begeleid bij vragen over de opvoeding en ook jongeren die in de knel zitten. Sinds enkele jaren is ze voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van de Atlant Zorggroep. Twee jaar geleden nam ze het initiatief voor de Codeclub Apeldoorn, die leerlingen tussen 9 en 12 jaar vaardigheden wil bijbrengen op het terrein van ICT en programmeren.

De heer J. van der Wilt (69 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Van der Wilt heeft over een periode van 22 jaar veel vrijwilligerswerk gedaan binnen de hervormde wijkgemeente van de Eben-Haezerkerk in Apeldoorn (onderdeel van de Protestantse Gemeente Apeldoorn). Bij de stichting van de kerkelijke gemeente in 1978 hoorde hij bij de eerste generatie ambtsdragers, die de koers uitzette, de opbouw van de gemeente verzorgde en de groei stimuleerde. Als voorzitter van de diaconie heeft hij een stempel gezet op de opbouw van de gemeente. Hij heeft dit de maximale termijn van twaalf jaar gedaan. Later keerde hij terug in de kerkenraad en werd scriba. Dat is hij nu nog steeds.

De heer J. van de Haar (75 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Van de Haar heeft vrijwilligerswerk gedaan op het gebied van kerk, maatschappij en cultuur. Hij was tot twee jaar geleden voorzitter van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Hij was ook een van de initiatiefnemers van de oprichting van het Christelijk Noodfonds Apeldoorn, dat mensen in noodsituaties financiële en materiële hulp biedt. Hij is ruim twee jaar ambassadeur geweest van Stichting Present, die ervoor wil zorgen dat steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Hij is ook jarenlang actief geweest als lid van de Historische Vereniging Oud Veenendaal.

De heer J.F.M. Wormer (72 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Wormer heeft veertig jaar lang als vrijwilliger vele duizenden leden van het CNV geholpen bij het invullen van hun belastingaangifte. Eerst gebeurde dat nog op papier, later online. Hij deed veel cursussen en zelfstudie en werd zo specialist op veel onderdelen en dé vraagbaak binnen de belastingservice van het CNV. Daarnaast heeft de heer Wormer veel vrijwilligerswerk gedaan voor Europa Kinderhulp, dat al bijna zestig jaar een onvergetelijke vakantie verzorgt voor kinderen die opgroeien in een omgeving vol armoede, schulden, huiselijk geweld of verwaarlozing.

Mevrouw A.M. Meijer-Landman(74 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Meijer-Landman werkte jarenlang in de zorg. Na haar pensionering ging ze daarmee door, maar nu als vrijwilliger. Ze helpt bij ’s Heeren Loo mee bij de ontspanningsactiviteiten van bewoners met een verstandelijke beperking. Tijdens uitstapjes en vakanties zorgt ze voor de bewoners zoals een moeder of oma dat zou doen. Daarnaast is ze al meer dan twintig jaar vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Avondzon. Hier helpt ze iedere dinsdagochtend bij de dagactiviteiten voor ouderen die dement zijn of beginnen te worden of lichamelijke klachten hebben. Ze brengt extra sfeer en gezelligheid en dat is veel waard voor deze mensen.

De heer M.D. Luyten (84 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Luyten had over een periode van bijna vijftig jaar diverse functies binnen de Grote Kerk. Hij was secretaris en voorzitter van het kerkbestuur. Hij werkte ook mee aan de totstandkoming van wat nu Inloophuis De Herberg aan de Deventerstraat is. Toen zijn kinderen naar de basisschool gingen, hielp hij daar mee met allerlei karweitjes. Later werd hij voorzitter van de oudercommissie. Hij is regiobestuurder geweest van een aantal scholen van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs en bestuurslid van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs. Verder is hij vijf jaar secretaris geweest binnen het bestuur van het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor.

De heer C.A.H.H.V.M. Verhagen (66 jaar, Beekbergen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Na zijn studie geneeskunde was de heer Verhagen drie jaar medisch directeur bij een ziekenhuis in Kenia. Daarna volgde hij aan het Radboud Universitair Medisch Centrum de opleiding tot internist en later tot internist-oncoloog. Hij is daar altijd blijven werken met de intentie het lijden van de mens te verzachten. Hij gaf zorg aan patiënten, gaf les en deed veel pionierend medisch wetenschappelijk onderzoek. Naast zijn werk in het Radboud UMC heeft de heer Verhagen ook belangrijk werk gedaan voor het Integraal Kankercentrum Nederland. Daarmee heeft hij veel betekend voor de gezondheidszorg in het algemeen, en vooral voor de palliatieve zorg.

Mevrouw J. Vochteloo-Verbeek (67 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Vochteloo-Verbeek heeft zich bijna vijftig jaar als verpleegkundige met hart en ziel ingezet voor haar patiënten. Eerst in het ziekenhuis, later in de thuiszorg. Ook na haar pensionering helpt zij nog mee om mensen met een lichamelijke beperking of ziekte een leuk uitje of fijne vakantie te bezorgen. Ze gaat al meer dan 25 jaar als vrijwilliger mee met vakanties van Nationale Vereniging De Zonnebloem, die vakanties organiseert voor langdurig zieken en mensen met een lichamelijke beperking. Zij is hoofd Verpleging en heeft in die rol de leiding over de groep vrijwillige verplegenden en verzorgenden.

De heer H. van Ittersum (74 jaar, Klarenbeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Naast zijn werk als directeur van een basisschool heeft de heer Van Ittersum veel vrijwilligerswerk gedaan. Zo was hij de afgelopen twaalf jaar bestuurslid van de Vereniging Klarenbeeks Belang. Hij is ook jarenlang bestuurslid geweest van Sportclub Klarenbeek. In die tijd heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe club, die in 1991 is ontstaan door een fusie. Ook na de fusie is hij nog een tijd bestuurslid geweest. Op dit moment is hij nog vertrouwenspersoon binnen de club. Verder heeft hij vrijwilligerswerk gedaan voor de zondagsschool, Evangelisatievereniging Samuel en het school- en buurtfeest.

De heer M.W. Vloemans (67 jaar, Loenen, Officier in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Vloemans heeft in betaald werk en vrijwilligerswerk altijd een sociaal gezicht laten zien. Als directeur van twee (internationale) inkooporganisaties voor consumentenelektronica heeft hij eraan meegeholpen dat zelfstandige bedrijven konden blijven concurreren met grote ketens en online winkelen. In 1998 was hij de gangmaker achter de inzameling en recycling van afgedankte huishoudelijke apparaten. Tien jaar geleden richtte de heer Vloemans Stichting United Children op, dat minder bedeelde kinderen helpt. Deze stichting heeft in Tanzania opvangcentra gebouwd voor ‑ vaak verslaafde – straatjongeren en voor jonge meisjes die een baby hebben. In de samenleving van Tanzania worden deze meisjes vaak verstoten door hun ouders en de dorpsgemeenschap. De stichting helpt de meisjes om zelfstandige, zelfverzekerde jonge vrouwen te worden die op eigen benen kunnen staan en voor hun kindje kunnen zorgen.

Mevrouw J. Pasterkamp-Van der Knaap (57 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Pasterkamp-Van der Knaap heeft de afgelopen 25 jaar veel avonden, zaterdagmiddagen en vakantiedagen besteed aan het evangelisatiewerk vanuit de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn. De laatste tien jaar vindt dat plaats vanuit ’t Vogelnest. Ze geeft ook leiding aan alle activiteiten rondom kinderevangelisatie. Ze helpt ook al veel jaren mee met de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de Vakantie Bijbel Club in de zomervakantie. Verder regelt ze al een aantal jaren veel zaken rondom diverse activiteiten die de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn organiseert vanuit t Vogelnest.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

ONDERWERPEN

Koningsdag

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!