Aangifte wethouders geseponeerd (of toch niet?)

Maandag 7 januari 2013

Door StrangeArt

Februari 2012 is door mij aangifte gedaan tegen ex-wethouders Metz, Spoelstra en Boddeke. Aanleiding was het grondbedrijf debacle. Eind december kreeg ik bericht van de hulp officier van justitie dat de aangifte is geseponeerd. Argumentatie “er is geen sprake van strafbare feiten” en “het betreft politiek handelen die door de politiek zijn beoordeeld en hebben geleid tot politieke consequenties”

Medestanders kunnen zich niet vinden in de argumenten. Immers rechtlijnig geredeneerd is er wel sprake van onbehoorlijk bestuur:
De vraag of een bestuurder zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld, moet worden beoordeeld naar hetgeen de bestuurder voorzag of kon voorzien op het moment dat hij zijn taak vervulde. Daarnaast is van belang dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus gehandeld zou hebben

Een ander argument is dat het simpelweg aftreden (al of niet gedwongen) niet past in de huidige maatschappelijke trend. (Denk hierbij aan de verschillende schandalen bij woningbouwverenigingen, ziekenhuizen en het onderwijs). Het niet rechterlijk toetsen bevestigt het beeld dat – wat men ook doet of nalaat als bestuurder – “men er weg komt”

Reden voor mij om maandag een brief op de post te doen (geadresseerd aan rechtbank Arnhem) met het verzoek tot een artikel 12 procedure. (Artikel 12 Wetboek van Strafvordering biedt de mogelijkheid zich te beklagen over een beslissing van de officier van justitie om niet tot vervolging over te gaan). Anders geformuleerd: De rechter toetst of er terecht is geseponeerd.

Terzijde: Het koste nogal wat “duw en trekwerk” voordat ik kennis kon nemen van dit seponering besluit. Meerdere e-mails aan de betrokken hulp officier met informatie over zaaknummer en dergelijke werden niet beantwoord. Pas na inschakeling van de burgemeester (als hoofd van de politie) is er uiteindelijk een antwoord ontvangen.
Uit de brief blijkt dat er al 22 augustus een uitspraak is gedaan. Theoretisch is mijn reactie dus buiten de beroepstermijn van 3 maanden. Echter, zoals uit de dagtekening blijkt, is het besluit mij 4 december mede gedeeld.

Wordt dus vervolgd

StrangeArt is de avatarnaam van Roelof Rump

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door Nikki van de redactie
Meer dan 1.500 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over politiek

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!