D66 vraagt aandacht voor bescherming natuur

Dinsdag 22 november 2016

Door D66Apeldoorn

Herman Talstra/In de Wandelgangen/RTV Apeldoorn

De nieuwe Wet natuurbescherming treedt op 1 januari 2017 in werking. D66 krijgt signalen dat gemeenten nog niet klaar zouden zijn voor de taken op het gebied van natuurbescherming en stelt hierover vragen aan het college.

Waarom is de bescherming van natuur zo belangrijk in Apeldoorn?

Groen is het karakter van Apeldoorn. Nederland is rijk aan een grote hoeveelheid natuur, waarvan ruim 160 gebieden de status ‘Natura 2000-gebied’ kennen. Eén daarvan is onze mooie Veluwe. D66 is zuinig op de natuur en ziet graag dat natuurgebieden waar mogelijk worden uitgebreid. Aangezien Nederland tegelijkertijd een klein en dichtbevolkt land is, kan niet altijd worden voorkomen dat een plan of project de natuur aantast.

Wat houdt de Wet natuurbescherming in?

Per 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Met dit wetsvoorstel gaan diverse wetten op het gebied van natuurbescherming (de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet) op in de Wet natuurbescherming. Doel van de nieuwe wet is het behoud van de natuur en de bescherming van dieren en planten, minder regeldruk en een eenvoudiger omgevingsrecht.

Waarom stelt D66 vragen over de Wet natuurbescherming?

Een veelgehoord argument is dat gemeenten nog niet klaar zijn voor de taken op het gebied van natuurbescherming. Verandering van wetgeving leidt vaak tot vragen, onder andere over wat de gevolgen zijn voor de praktijk. Juist voor de bescherming van natuur is het volgens D66 van belang dat regels in het dagelijks leven de uitwerking krijgen zoals ze bedoeld zijn want, nogmaals, natuur is een kostbaar goed. Aantasting van de natuur kan onomkeerbare gevolgen hebben. Het moet direct duidelijk zijn wat mogelijk is en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Naar aanleiding van het bovenstaande, heeft D66 de volgende vragen voor het college:

  1. Is het college het met D66 eens dat natuur een kostbaar goed is en de bescherming van natuur van belang is voor het behoud van groen in Apeldoorn en de ambitie van toeristisch toplandschap?
  1. Zijn de taken en bevoegdheden voor gemeente Apeldoorn uit de Wet natuurbescherming duidelijk voor het college?

Graag hierbij afzonderlijk ingaan op de aspecten vergunningverlening, het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures en de (extra) taken op het gebied van toezicht en handhaving.

  1. Wat doet het college om de samenleving vertrouwd te laten raken met de nieuwe Wet natuurbescherming, zodat onze inwoners ook op de hoogte zijn van de nieuwe wetswijziging?
  2. Hoe controleert het college per 1 januari a.s. de volledigheid van de vergunningaanvraag?a.w.: hoe gaat gemeente Apeldoorn controleren of handelingen die met een vergunningaanvraag worden beoogd ‘redelijkerwijs’ de flora en fauna raken?
  1. Hoe voorkomt het college dat de handelingen die effect hebben op de natuur alleen worden gecontroleerd wanneer dit ‘vakje’ wordt aangekruist bij de vergunningaanvraag?
  1. Op welke manier vindt er nu en in de toekomst samenwerking plaats tussen de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland bij de bescherming van de natuur en de implementatie van de Wet natuurbescherming?

D66 Apeldoorn

Paula Donswijk en Mariëtta Buitenhuis

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.000 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

D66 Natuur

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!