Help de bevolking van Oekraïne

Dienstauto burgemeester zonder beperking?

Maandag 17 september 2012

Door StrangeArt

Waar StrangeArt vandaag een mening over heeft:

B&W notulen:
“De burgemeester meldt dat de belastinginspecteur desgevraagd heeft verklaard dat ingeval hij de dienstauto gebruikt voor woon-werkverkeer (al dan niet in combinatie met een dienstreis) en voor het bezoeken van bijeenkomsten van het partijbestuur, dit niet leidt tot een fiscale bijtelling, omdat deze ritten als zakelijk worden beschouwd. Het college neemt hier kennis van en stemt in met het gebruik van de dienstauto voor ritten als hier genoemd.”

Fijn voor de burgemeester

Prettig voor de burgemeester, de fiscale bijtelling van de dienstauto is een aanmerkelijk bedrag, met eigen ogen heb ik kunnen aanschouwen dat de dienstauto geen Fiat Panda is. Deze fiscale bijtelling van de dienstauto is ongetwijfeld hoger zijn dan de maandelijkse onkostenvergoeding die een burgemeester in gemeenten met gelijke grootte als Apeldoorn krijgt (€ 23,61 per maand).

Nevenfuncties
De belastinginspecteur keurt ook goed dat – zonder kosten – de dienstauto gebruikt wordt voor bezoeken aan vergaderingen van het partijbestuur. Wel vraag ik mij af of de dienstauto gebruikt mag worden voor reizen die niet inherent zijn aan de functie van burgemeester. Je neem bijna aan dat de burgemeester een ritten administratie bijhoudt en de gemeentekas compenseert voor deze niet functiegebonden reizen. Hoe één en ander verrekent wordt met het uurloon van de (wachtende) chauffeur is een interessante vraag. Zou ik belastinginspecteur zijn, dan was ten aanzien van dit onderdeel, een andere beslissing genomen.

Forensentaks

Per 1 januari wordt de reiskostenvergoeding belast. Om de suggestie van rechtsongelijkheid te voorkomen, lijkt het mij logisch dat personen met een dienstauto een fictieve kilometervergoeding bij het salaris moeten optellen (aandachtspunt voor de belastingdienst? Graag gedaan hoor). Zou blijken dat de forensentaks niet geldt voor woon-werk verkeer met dienstauto, dan stel ik voor dat de bijrijder van een carpooler bij de belasting stelt, dat hij gebruik maakt van een privé chauffeur met als logisch gevolg dat er geen belasting betaald hoeft te worden over de reiskosten vergoeding van de bijrijder (graag gedaan carpoolers).

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?