Gemeenteraad op zoek naar ervaringen met ‘passend onderwijs’

Dinsdag 7 maart 2017

Door Redactie

Herman Talstra/In de Wandelgangen/RTV Apeldoorn

De Apeldoornse gemeenteraadsfracties hebben zorgen over de afstemming tussen het passend onderwijs en de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid. Passend onderwijs betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. De raad wil graag ervaringen van ouders, leerlingen en leerkrachten horen over dit onderwerp. Apeldoorners die hun ervaringen met de gemeenteraad willen delen, kunnen deze tot en met 14 april mailen naar passend.onderwijs@apeldoorn.nl. De raad behandelt deze informatie uiteraard vertrouwelijk.

Op 9 februari organiseerde de gemeenteraad op initiatief van raadsleden Hans Wegman (CDA) en Marco Wenzkowski (D66) een dialoog over passend onderwijs met mensen uit het onderwijs en andere organisaties. Deze dialoog heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd: er moeten betere afspraken worden gemaakt met zorgaanbieders en het onderwijs. Ook is er meer regie nodig op zorgdossiers. De dialoog met de organisaties is terug te zien in het Raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad bij de vergadering van 9 februari.

Verbetervoorstellen
De gemeenteraad maakt naar aanleiding van de informatie die in deze periode wordt verzameld een notitie met verbetervoorstellen voor de wethouders Kruithof en Blokhuis. Het college van burgemeester en wethouders kan met deze notitie verder werken om het passend onderwijs in Apeldoorn te verbeteren.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

Onderwijs

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?