De Gordiaanse knoop Zevenhuizen/Zuidbroek

Maandag 24 oktober 2016

Door D66Apeldoorn

Herman Talstra/In de Wandelgangen/RTV Apeldoorn

De Gemeenteraad sprak onlangs haar wensen en bedenkingen uit over het verkeersplan Zevenhuizen-Zuidbroek. Een dossier met een lange geschiedenis. Fractievoorzitter Paula Donswijk schreef hier een weblog over:

Knopen doorhakken

Regelmatig sta je als gemeenteraadslid voor een ingewikkelde situatie. Je hoort voor- en tegenstanders, leest je in, steekt je licht op bij de mensen die verstand hebben van de materie, bespreekt het onderwerp uitvoerig in de fractie, bekijkt waar de pijnpunten zitten en of daar nog iets aan gedaan kan worden en hakt vervolgens de knoop door. Op dat moment heb je de plicht boven partijen te gaan staan en als lid van de gemeenteraad, het hoogste orgaan, een besluit te nemen ook al is het soms in het besef dat er ook inwoners zullen zijn die de uitkomst zullen afwijzen.

Wensen en bedenkingen

Dat gebeurde bij het advies (wensen en bedenkingen) dat de gemeenteraad onlangs meegaf aan het college over de verkeerssituatie Zevenhuizen/Zuidbroek. De afgelopen vijftien jaar zijn verschillende oplossingen geprobeerd om tot een veilige verkeerssituatie te komen en het sluipverkeer terug te dringen, terwijl de wijk Zevenhuizen werd gerevitaliseerd en Zuidbroek groeide. Elke oplossing waar het college mee kwam stuitte op weerstand van groepen in de wijk die zich, afhankelijk van de maatregel, benadeeld voelden.

Motie

Om uit de impasse te komen dienden D66 en de VVD een motie in. Daarin werd het college opgeroepen een verkeerskundig bureau in de arm te nemen met de opdracht voor Zevenhuizen/Zuidbroek een toekomstbestendige en veilige verkeersoplossing te bedenken. De motie werd met grote meerderheid aangenomen. Er werd een procesgroep opgericht met drie gemeenteraadsleden, de wethouder en enkele ambtenaren die het proces zouden begeleiden. Het bureau Royal Haskoning DHV (hierna: Haskoning) kreeg de opdracht.

Oplossing

Wat er in werkelijkheid moest gebeuren, was het repareren van politieke compromissen uit het verleden die meer en meer verkeerskundig slecht bleken uit te werken. De bewoners van de Calypsostraat en de Operettestraat voelden zich benadeeld door alle verkeer door hun woonstraten die daar niet op zijn ingericht, de bewoners van Zuidbroek zijn gewend aan de huidige situatie. Het bureau kwam met de oplossing om de toegang tot de wijken zowel in stedelijk opzicht ( met “drie voordeuren”) als verkeerskundig anders vorm te geven en stelde voor om de bestaande ruimte in de wijk te gebruiken om het verkeer te bundelen en door middel van “knippen” het verkeer anders te sturen.

In gesprek met

De gemeenteraad ging over het advies in gesprek met een verkeerskundige van Haskoning. Ideeën die door de bewoners waren aangedragen werden besproken, vragen gesteld, twijfels voorgelegd. Ook werd gevraagd aan het bureau het plan van de Consensusgroep te beoordelen. Langzaam maar zeker ontstond bij het overgrote deel van de gemeenteraad het besef dat de voorstellen van het bureau het meest tegemoet kwamen aan de opdracht van de raad, een veilige en toekomstbestendige inrichting van de verkeerssituatie in beide wijken. Een paar aandachtspunten werden aan het college meegegeven: de veiligheid van de scholen is en blijft een belangrijk aandachtspunt, net als die van fietsers.  Daarnaast gaf de raad aan dat het college in overleg met de buurt de verschillende maatregelen moet toepassen. Uitgangspunt blijft het integrale plan van het bureau Haskoning.

Gordiaanse knoop

Een Gordiaanse knoop? Ja, daar kun je rustig van spreken. Als raadslid wil je het liefst mensen helpen, oplossingen bedenken waar iedereen blij van wordt, wil je boosheid wegnemen, obstakels opruimen. Maar soms lukt dat niet. Ook niet na een casus van alle kanten bekeken te hebben. In Apeldoorn wonen we met bijna 160.000 inwoners. Dat betekent voor inwoners van een groeiende stad soms inschikken, solidair zijn, of ronduit zich moeten neerleggen bij een besluit dat niet iedereen gelukkig zal maken. Dit was zo’n besluit, vanuit de overtuiging dat er na 15 jaar experimenteren met oplossingen , het voorstel van Haskoning de meest geschikte uitkomst is om Gordiaanse knoop van de verkeerssituatie in Zevenhuizen/Zuidbroek  te ontwarren.

Paula Donswijk
Fractievoorzitter D66 Apeldoorn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door Kevin van de redactie
Meer dan 1.900 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over politiek

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!