GroenLinks stelt vragen over statiegeld regeling

Maandag 3 december 2012

Door GroenLinks

Tomra

De aanleiding:

Er is een akkoord gesloten tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de verpakkingsindustrie, om op termijn de statiegeldregeling op te heffen.

De VNG geeft nu gemeenten de kans zich hierover uit te spreken. (Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022).

Voor 11 december 2012 kan iedere gemeente aangeven of men akkoord is met deze overeenkomst. Aangezien in de nieuwe Tweede Kamer meer stemmen opgaan tegen het afschaffen van de statiegeldregeling, ligt er een nieuwe kans.
In Apeldoorn is op 16 februari 2012 een motie aangenomen (28 stemmen voor, 10 tegen) om te pleiten voor uitbreiding van het statiegeld.
Het afschaffen van statiegeld op petflessen geeft een enorme vervuiling van het milieu.  Gelet op de aangenomen motie gaan we er van uit dat het college de VNG adviseert om niet akkoord te gaan met het afschaffen van de statiegeldregeling.

Daar de eerstvolgende raadsvergadering pas op 13 december is, hebben we gezien de tijd gekozen voor de optie “schriftelijke actualiteitsvragen”.

GroenLinks vraagt het college op korte termijn (voor 10 december) de raad te informeren over het standpunt dat zij richting de VNG gaat innemen.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?