Zonder zijwieltjes

Dinsdag 20 december 2016

Door D66Apeldoorn

In 2012 viel het college van B en W van Apeldoorn. Niets nieuws zult u zeggen. Voor degenen die er nauw bij betrokken waren had het een enorme impact, Apeldoorn moest een groot verlies nemen. Er was te enthousiast grond ingekocht, adviezen van ambtenaren waren in de wind geslagen, we leefden op de pof. Die conclusie werd nog eens bevestigd in de vervolgens gehouden raads-enquête met de titel “De grond wordt duur betaald”. Een understatement.

Preventief toezicht

Tegelijkertijd ontstond het besef dat we het probleem niet alleen zelf hadden veroorzaakt maar ook, was de visie van een groot deel van de gemeenteraad, we het daarom ook zelf zouden moeten oplossen. De provincie gaf aan preventief toezicht in te zullen stellen. Wat zoiets betekent als over de schouder van de gemeente meekijken of de juiste maatregelen worden genomen om het verlies in te lopen, met als doel om te komen tot een weer gezonde gemeentelijke boekhouding.

Handen ineen slaan

Na de val van het college bleken voor een nieuwe coalitie zes partijen nodig voor een meerderheid. D66, CDA, Christen Unie en PvdA vroegen Groen Links en Leefbaar Apeldoorn om zich aan te sluiten en de handen ineen te slaan voor Apeldoorn. De ideologische stokpaarden werden zolang op stal gezet, we schreven de Agenda voor Herstel, met maar één doel voor ogen: we gaan ervoor knokken om Apeldoorn er weer bovenop te krijgen. En dat was niet gemakkelijk, voor niemand. Niet voor de mensen in de stad, de sport, culturele en allerlei andere gesubsidieerde instellingen die te maken kregen met inkrimping van het budget. Op het Stadhuis werden mensen ontslagen, de uitgaven moesten worden beperkt.

Dat het is gelukt is mede te danken aan al die mensen die hun schouders eronder hebben gezet. Hebben meegedacht, inventief waren, creatief en zonder morren kwamen met oplossingen, met antwoorden op de vraag, hoe krijgen wij Apeldoorn uit de financiële misère.

Door

In 2014 gingen we “Door”. De treffende naam van het coalitieconvenant. D66 werd de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen en nam haar verantwoordelijkheid met nog steeds de Agenda voor Herstel als belangrijkste koersdocument. Als D66 zijn we er trots op dat we onze rol hebben kunnen vervullen bij het oplossen van problemen uit het verleden en belangrijker nog, als fractie met de blik naar buiten en op de toekomst gericht. Een belangrijke stelregel bij ons handelen die aangeeft dat we problemen in het hier en nu te lijf gaan en niet voor ons uit schuiven naar de toekomst.

Opheffen financieel toezicht

De provincie heeft per 1 januari 2017 het preventief toezicht opgeheven en dat is een goed teken. Er blijkt vertrouwen te zijn in de koers die wij met elkaar in 2012 hebben ingezet en in 2014 voortgezet. Wij hebben laten zien beslissingen te durven nemen. Het hoofd koel te kunnen houden, ook al werden lang niet alle besluiten ons in dank afgenomen. We hebben laten zien te kunnen vasthouden aan een financiële koers, in de vaste overtuiging dat wij de volgende gemeenteraadsfracties weer grond onder de voeten meegeven. En natuurlijk is dat wel eens moeilijk geweest. Elke partij heeft zo zijn wensen die leuk uitpakken voor de achterban, om kiezers mee te verleiden, om stemmen mee te winnen.

De zijwieltjes gaan er af. We hebben laten zien wat we kunnen, de rug kan weer recht. Er is vanuit de provincie vertrouwen uitgesproken in Apeldoorn met de opdracht dat de Agenda voor Herstel zal worden uitgevoerd, ook in de komende jaren!

Paula Donswijk-Bot,

Fractievoorzitter D66 Apeldoorn

Elke maandag onze verhalen in de mail?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Meer lezen over politiek

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!