Apeldoorn zet nieuwe stappen richting energieneutraliteit

Dinsdag 4 januari 2022

Door Tim Uilen

Archief | Centraal Beheer Achmea

Voor 2050 energieneutraal zijn, dat is het doel dat onze gemeente heeft gezet. Zoveel mogelijk energie besparen, op grote schaal duurzame energie opwekken en huizen en gebouwen op een andere manier verwarmen. Dat zijn allemaal benodigde elementen om het doel te halen, iets wat volgens de gemeente een grote inzet gaat vragen van iedereen in Apeldoorn. Zo heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de Regionale Energiestrategie, oftewel RES, dat een project is van de Cleantech Regio. In dit plan staat hoe deze regio in 2030 meer duurzame energie kan opwekken.

Cleantech Regio

De Cleantech Regio is een gebied in Gelderland dat dicht bij de grens van Overijssel ligt. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen behoren allemaal tot deze regio. Deze gemeenten hebben samen met de provincie Gelderland en de waterschappen Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel de RES vastgesteld. In deze strategie staat hoe de regio in 2030 ongeveer 1,07 TWh duurzame energie kan opwekken. Om dat te vergelijken met een ander getal: het totale elektriciteitsgebruik van Apeldoornse woningen was in 2019 0,193 TWh. Het gaat dus om veel energie. Het grootste gedeelte daarvan, 0,51 TWh, zal worden opgewekt met zonnepanelen op grote daken van bijvoorbeeld bedrijven of boeren. De rest van de energie komt van windmolens en zonnepanelen op land.

Apeldoorn

De RES is dus binnen de Cleantech regio een stap naar een energieneutrale toekomst, maar ook de gemeente Apeldoorn heeft recent een nieuwe stap gemaakt. Momenteel gebruiken veel woningen en gebouwen namelijk nog aardgas, dat is natuurlijk niet heel erg duurzaam. Overstappen van deze fossiele brandstof naar duurzame warmte is dus best belangrijk als Apeldoorn voor 2050 energieneutraal wil zijn. Daarom is een Transitievisie Warmte gemaakt, waarin verteld wordt hoe de gemeente deze overgang voor zich ziet. Samen met inwoners en verschillende partners, waaronder de Woonmensen, Ons Huis, De Goede Woning, Mooiland, Veluwonen, Liander en deA, is de visie geschreven.

In totaal heeft Apeldoorn ongeveer 72.000 woningen en 9.200 gebouwen, hiervan wordt maar een deel duurzaam verwarmd. Wel is het zo dat de gemiddelde hoeveelheid energie die nodig is om woningen en gebouwen te verwarmen de laatste jaren gedaald is. Dat komt doordat er steeds meer woningen beter geïsoleerd worden. Isoleren is daarom een deel van de transitievisie en behoort ook tot de 1e stap: isoleren, ventileren en besparen. De gemeente Apeldoorn gaat tijdens deze stap ook bewoners en gebouweigenaren helpen door tips en advies te geven rondom deze transitie.

Andere stappen

Bij stap 2 worden al plannen gemaakt voor de overstap op duurzame warmte. Alle buurten zijn ingedeeld in 4 verschillende tijdvlakken die zich tussen nu en 2050 bevinden. De gemeente begint als 1e bij buurten waar al goede oplossingen zijn voor de transitie en zal pas tijdens latere tijdvlakken kijken naar buurten waar momenteel geen oplossing is. Als laatste stap wil de gemeente, samen met Apeldoornse bedrijven, actief meedoen in onderzoek en innovatie rond duurzame warmtetechniek. Momenteel kan deze techniek behoorlijk duur zijn en de mogelijkheden hier omheen blijven zich nog ontwikkelen. Dat zal ook betekenen dat er elke 5 jaar opnieuw naar de Transitievisie Warmte wordt gekeken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag ons Apeldoorns nieuws in de mail
De beste berichten en verhalen van onze redactie
1.500 Apeldoornse gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!