Armoedepercentage Apeldoorn boven Gelders gemiddelde

Dinsdag 14 november 2023

Door Kevin van Es

In Apeldoorn moesten vorig jaar zo’n 6000 mensen rondkomen van een inkomen lager dan de armoedegrens. Dit getal is landelijk gezien vrij gemiddeld, zo valt uit te lezen uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Wel ligt het armoedepercentage in Apeldoorn gemiddeld hoger dan in Gelderland. Van alle Apeldoorners verdient 3,6 procent onder de armoedegrens. In Gelderland is dit ‘slechts’ 3,2 procent, het landelijke gemiddelde komt uit op 3,8 procent. 

Daling

Het percentage in Apeldoorn is afgelopen jaar wel gedaald, in 2021 had nog 4,8 procent van de inwoners een laag inkomen. De armoedegrens in Nederland is een bedrag dat wordt gebruikt om te bepalen of iemand arm is. Wie minder verdient dan de armoedegrens, heeft moeite om rond te komen. 

De armoedegrens is per huishouden verschillend. Voor een alleenstaande is de grens 1200 euro netto per maand. Voor een paar zonder kinderen is dat 1690 euro, voor een alleenstaande ouder met twee kinderen 1830 euro en voor een echtpaar met twee kinderen 2300 euro. Deze bedragen zijn gebaseerd op het zogeheten netto minimumloon. Dat is het bedrag dat iemand overhoudt na belastingen en premies. De armoedegrens is gebaseerd op de kosten van levensonderhoud. Dit zijn de kosten voor eten, drinken, wonen, kleding, vervoer, zorg en andere noodzakelijke uitgaven. 

Maatschappelijk issue

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leefde in 2022 1,3 miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens. Dat is 10,2% van de bevolking. De armoedegrens is een belangrijk maatschappelijk kwestie. Het is wenselijk dat iedereen in Nederland een fatsoenlijk leven kan leiden, ook als iemand weinig verdient.

Ook in Apeldoorn heb je meerdere instanties die financiële ondersteuning bieden aan mensen die dit nodig hebben, zo benadrukt Esther Naber, communicatieadviseur vanuit de gemeente Apeldoorn: “Wat wij zien en wat je kan lezen, is dat armoede een groot probleem is in Nederland en Apeldoorn. Het probleem neemt eerder toe, dan af. Er zijn steeds meer werkende armen, die leven in armoede door alle prijsstijgingen. Alles wordt fors duurder.”

Eropaf

Bij de gemeente zitten ze niet stil. “We hanteren de ‘eropaf aanpak’, omdat het blijkt dat er mensen zijn die de gemeente en overheid wantrouwen, ze lezen op internet verhalen van mensen die beweren de subsidies achter terug te moeten betalen,” aldus Esther.

Actieplan armoede Apeldoorn

In het actieplan van de gemeente Apeldoorn, getiteld ‘Apeldoorn tegen Armoede,’ worden diverse maatregelen voorgesteld om armoede te bestrijden en financiële ondersteuning te bieden aan de inwoners.

Brede welvaart

In reactie op de energie- en inflatiecrisis in Nederland, die de financiële druk op de Apeldoornse bevolking vergroot, streeft het plan naar brede welvaart en inkomenszekerheid voor een groot aantal inwoners. Het actieplan richt zich op drie hoofdstukken: ‘Inleiding,’ waarin de aanleiding en doelen worden uiteengezet; ‘We gaan erop af,’ met acties om financiële steun effectiever te verdelen; en ‘Financieel aanvullen,’ waarin uitbreiding van toegang tot regelingen, vergoedingen en stimulering van bestaande regelingen worden benadrukt.

Tevens benadrukt het plan de aanpak van schulden, met versterkte ondersteuning, netwerksamenwerking en vroegtijdige interventie om inwoners met financiële problemen te bereiken. De gemeente Apeldoorn engageert zich actief om brede welvaart te bevorderen door concrete acties, gerichte maatregelen en samenwerking met diverse partners.

Flexibel budgetbeheer

De gemeente gaat experimenteren met flexibel budgetbeheer. Dit betekent dat inwoners zelf meer te zeggen krijgen over hun financiën en uitgaven. Ook wordt er gekeken of het maximale bedrag dat iemand mag houden, verhoogd kan worden. Dat is nu 140% van het bijstandsniveau, dit onderzoekt de gemeente samen met de wijkcoaches. Voor inwoners die het maximale bedrag krijgen, vervallen alle verplichtingen voor schuldenaflossing.

Daarnaast verbeteren ze de communicatie naar inwoners met betalingsachterstanden. Ook geven ze hen meer persoonlijke aandacht. Zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij het gemeentelijke energiebedrijf. Hierover wordt nog overlegd met het privacy- team van de gemeente en privacy deskundigen.

Één aanspreekpunt

Er wordt voor de gemeente, met Stichting Leergeld en Samen055 één gezamenlijk team van schulddienstverleners neergezet. Op deze manier bundelen ze hun krachten en hebben inwoners met schulden één aanspreekpunt.

Er gaat intensiever samengewerkt worden met het bedrijfsleven, zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Bijvoorbeeld door gezamenlijke voorlichtingsactiviteiten en het delen van kennis en ervaringen. De gemeente overlegt met partners hoe ze hierin kunnen samenwerken. Met behulp van netwerkbijeenkomsten wordt de samenwerking met maatschappelijke partners versterkt. Hierbij wordt ook gekeken naar de landelijke ontwikkelingen rondom schuldhulp en gezocht naar mogelijkheden om de aanpak verder te verbeteren.

Drempels

Ook gaat de gemeente onderzoeken of de regels voor de toegang tot hulp bij schulden vereenvoudigd en verbeterd kunnen worden. Dit doen ze samen met ervaringsdeskundigen en professionals uit het werkveld. Het doel is om drempels weg te nemen en inwoners sneller en effectiever te kunnen helpen.

Het volledige actieplan (en de samenvatting) is te lezen op de site van de gemeente Apeldoorn.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!