Help de bevolking van Oekraïne

Neem deel aan de cursus Sociale Hygiëne

Donderdag 9 februari 2012

Door djongman

Buitenkans! Neem deel aan de cursus Sociale Hygiëne (wet -en regelgeving drank en horeca wet)

Verenigingen die een kantine hebben in eigen beheer, waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens de drank- en horecawet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet de vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen.

De Drank- en Horecawet is sinds 1 november 2000 van kracht. Deze wet heeft in eerste plaats als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.

Leidinggevenden
Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn, zij moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag en beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne. Op de vergunning moeten de namen van minimaal twee leidinggevenden staan. De leidinggevenden zijn, naast het bestuur, volgens de wet verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat er in de kantine gebeurt en voor het naleven van de wettelijke regels. Zij hebben dus een belangrijke functie.

Leidinggevenden komen in het bezit van een verklaring Sociale Hygiëne door het examen Sociale Hygiëne, georganiseerd door de SVH, met goed gevolg af te leggen. Het is goed om na te gaan of de leidinggevenden op de vergunning nog betrokken zijn bij de vereniging. Indien niet, zullen er twee nieuwe leidinggevenden op de vergunning vermeldt moeten worden.

Verklaring Sociale Hygiëne
Leidinggevenden komen in het bezit van een verklaring Sociale Hygiëne door het verenigingsspecifieke examen Sociale Hygiëne met goed gevolg af te leggen. Een voorbereiding op het examen, bestaande uit 2 bijeenkomsten, wordt dit jaar door het Verenigingsburo en Sportbedrijf Deventer georganiseerd. SV Twello stelt haar accommodatie ter beschikking.

Data:
– woensdag 28 maart 2012
– woensdag 4 april 2012
– donderdag 19 april 2012 (examen in Utrecht. Let op is overdag!)

Locatie:
SV Twello
Sportcomplex Zuiderlaan
Zuiderlaan 5 Twello

Kosten:
– €75,00 2 workshop avonden
– €86,50 examen SVH in Utrecht
– €20,50,- boek Sociale Hygiëne

Opgeven: uiterlijk vóór 5 maart 2012
Bijzonderheid: wanneer de organisatie uw betaling in ontvangst heeft genomen is uw inschrijving definitief!

Meer informatie is te vinden op de Vrijwilligersacademie, onderdeel  van het Verenigingsburo

Geef je hier op!

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?