Burning Man ‘where the sheep sleep’ ook dit jaar naar Berg en Bos

Dinsdag 12 juni 2018

Door Daniel van Harmelen

Festival Burning Man ‘where the sheep sleep’ komt ook dit jaar weer naar park Berg en Bos. De omgevingsvergunning en evenementenvergunning zijn recent verleend.

Belanghebbenden kunnen nog wel bezwaar maken tegen de verleende vergunningen. De gemeente Apeldoorn verwacht tussen de 1500 en 2000 bezoekers. Omdat Berg en Bos in Natura 2000 gebied ligt, worden eisen gesteld aan licht en geluid.

Vorig jaar nog leidde Burning Man tot vragen van de SGP. Die partij noemt het festival ‘hedonistisch’ en keert zich duidelijk tegen het festival.

De wijkraad en natuurbelangenorganisatie Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn zijn mondeling op de hoogte gebracht door burgemeester Berends. Het festival heeft geen ‘onevenredige ecologische gevolgen’, aldus de gemeente Apeldoorn. Provincie Gelderland heeft de ecologische gevolgen getoetst en toestemming verleend.

Het evenement begint op 26 juli en eindigt op 30 juli.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?