Eerst O4NT-school in Apeldoorn van start

Woensdag 22 april 2015

Door Redactie

De openbare basisschool Sterrenschool Apeldoorn sluit zich aan bij het landelijke concept: Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT). Wij waren namens leerplein055 aanwezig bij de ondertekening van de samenwerking en namen een kijkje in de klas.

Elke leerling op Sterrenschool Apeldoorn werkt op een eigen iPad Mini
De openbare basisschool Sterrenschool Apeldoorn aan de Buys Ballotstraat in Kerschoten is de eerste basisschool in Gelderland waar elke leerling over een eigen tablet beschikt. Leerplein055 sluit met twee openbare basisscholen aan bij het landelijke concept van O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd). Sterrenschool Apeldoorn is nu van start gegaan en wordt gevolgd door Dalton
Sterrenschool De Vliegenier in nieuwbouwwijk Zuidbroek. De beide sterrenscholen hebben al ruimere tijd ervaring met de inzet van ipads in de groep.

De één op één inzet van iPads binnen het concept van O4NT maakt het mogelijk dat de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd efficiënter bereikt kunnen worden. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben. De inzet van educatieve apps voor de basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces volledig is afgestemd op tempo en leerstijl van elk individueel kind.

Motivatie
O4NT heeft als belangrijkste pijler: vertrouwen in het kind. Een kind is van nature gemotiveerd om te leren maar het huidig onderwijssysteem draagt daar vaak niet aan bij. Kinderen moeten worden voorbereid op beroepen die nu nog niet bekend zijn. Het is belangrijk dat leerlingen op een goede manier met informatie leren omgaan, informatie op waarde kunnen beoordelen, creatief denken en samenwerken. Binnen het O4NT-concept is de eigen leerroute van het kind een belangrijk aspect. Daar speelt ICT een grote rol bij. Als een leerling op de iPad werkt in bepaalde programma’s dan gaat hij of zij automatisch een niveau hoger als de stof beheerst wordt. En zo niet, dan ga je een niveau terug, zonder dat je dat echt merkt. Dat werkt stimulerend.

Aansluiting bij het Sterrenschoolconcept
Voor een Sterrenschool is het O4NT-concept een logische stap om een van de vijf sterren van de Sterrenschool  ‘Maatwerk voor ieder kind’ verder te ontwikkelen. ICT is een belangrijke component maar het is geen doel op zich, het is een middel om andere doelen te bereiken. De één op één inzet van iPads binnen het concept van O4NT maakt het mogelijk dat de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd, efficiënter bereikt kunnen worden. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben. De inzet van educatieve apps voor de basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces volledig is afgestemd op tempo en leerstijl van elk individueel kind.

De inrichting van de iPad
De ipad van de leerlingen is ingericht door de school. Er staan educatieve apps op waar de kinderen zowel op school als thuis mee kunnen werken. De kinderen zullen in de toekomst niet alleen op school leren, maar ook thuis of elders. Om dat mogelijk te maken, nemen de kinderen de iPad ook meer naar huis, ook in het weekend en in de vakanties. De school en ouder zijn samen verantwoordelijk voor de aanschaf van de iPad. Indien ouders niet kunnen meebetalen, zorgt de school er voor dat de leerling de beschikking krijgt over een iPad.

Competente leerkrachten
Het gebruik kunnen maken van ict-toepassingen is voorwaardelijk voor modern en vernieuwend onderwijs. Leerplein055 heeft de afgelopen jaren alle leerkrachten laten deelnemen aan een grootschalig scholingstraject, specifiek gericht op de ict-competenties in de klas en het gebruik van tablets. Fred Berends, voorzitter van het College van Bestuur van Leerplein055 hierover “het is relatief eenvoudig om tablets aan te schaffen maar het optimaal inzetten van deze tablets is afhankelijk van intrinsieke motivatie en bekwaamheid van de leerkracht. Onze leerkrachten hebben allemaal een ipad en gaan vertrouwd met tablets om”.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over ondernemen

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!