Hoe kom je als woningbouwvereniging van een lastige huurder af

Maandag 11 februari 2019

Door Roelof Rump

Het antwoord op de vraag ‘Hoe kom je als woningbouwvereniging van een lastige huurder af’ is simpel: Je zoekt als woningbouwvereniging net zo lang totdat ’je iets vindt wat volgens het huurcontract verboden is. Daarna zeg je de huur op. Is de huurder het niet eens met die huuropzegging, dan maar een kort geding.

Eerst even over mijzelf en waarom ik doe wat ik doe:
Personen die niet in het perfecte plaatje passen interesseren mij. Het zijn boeiende mensen met een verhaal en historie. Personen die door aard, gebrek en persoonlijkheid vaak schuren met de ‘mainstream’. Waarin ik bij deze personen vooral in geïnteresseerd ben is de houding van de omgeving en instituties. Hoe gaat men met deze mensen met een ‘vlekje’ om. Met een aantal personen die problemen hebben met de maatschappij en instituties heb ik – soms langdurig – contact. Om een beetje een groot woord te gebruiken: ik heb een dossier van hun. Ik ga nooit alleen af op hun verhalen, ik wil papieren zien, verslagen van het wijkteam, processtukken, mails. Dan pas vorm ik mij een mening.

Een ontruiming, de gevolgen

Wat valt mij in een aantal dossiers op
Wat mij nu opvalt in die ‘dossiers’ is de houding van woningbouwverenigingen. Een formeel beleid, dreigender dan het formele strafrecht en geen enkele verantwoordelijkheid wat de huisuitzetting betekent voor de personen en de maatschappij op langere termijn. Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor de maatschappelijke kosten op lange termijn. En die maatschappelijke kosten – die de gemeenschap, vaak gemeente – betaalt zijn aanzienlijk

Natuurlijk moet je als huurder grenzen stellen. Huur niet betaald en niet bij machte de schuld in te lossen: Einde huurcontract. Je woning gebruiken als criminele hennep plantage: Einde huurcontract (later in deze column toch wat mitsen en maren)

Wat kost je een ontruiming als uit huis geplaatste
Je moet de proces en advocaat kosten tegenpartij (kortgeding) zelf betalen. Je bent dakloos (kinderen of geen kinderen). De ontruiming moet je zelf betalen, ongeveer 3000 euro. Opslag meubilair kost je 300 euro per maand. Heb je een bijstandsuitkering, dan wordt die uitkering direct geblokkeerd, je hebt immers geen adres meer. Je krijgt een negatief woonadvies, dus kun je bij andere woningbouwverenigingen drie jaar lang niet huren.

Wat betekent een huisuitzetting op langere termijn
Je bouwt een schuld op van ongeveer 10.000 euro. Vaak zijn betrokkene straatarm, dus die personen komen nooit meer van hun schuld af. De maatschappelijke kosten van dakloosheid (opvang) zijn ongeveer 50.000 euro per jaar, per persoon Vaak is er – door de opgebouwde schulden – bewindvoering. Bewindvoering kost de gemeente ongeveer 1000 euro per jaar per huishouden. En, de bewindvoering is vaak levenslang. Sociaal kom je een of meer treden lager in je netwerk. Volledige afhankelijkheid van anderen. Je verliest ‘eigen waarde’.

Wat valt mij in mijn ‘dossiers’ op
Moeilijke mensen, die vaak klagen bij de woningbouwverenigingen over al of niet vermeende woonproblemen als vocht. Een wijkteam wat niet gericht op zoek gaat naar een oplossing,

Mijn actuele casus:

Persoons- en gevalsbeschrijving:
Man, alleenwonend, hoekig karakter, altijd – en bijna fanatiek – op zoek naar (vermeende) rechtsongelijkheid en corruptie. Woont in een huurhuis met vochtproblemen, is vaste klager bij de woningbouwvereniging. Niet makkelijk in de omgang. Hij gebruikt medicinale cannabis voor zijn PSTT en epilepsie klachten. Kweekt deze THC vrije hennepplanten zelf (THC is de high makende component, medicinale planten bevatten bijna geen THC). Zijn vijf (!) hennepplanten in de achtertuin hebben door het ontbreken van de THC niet de specifieke ‘wiet’ geur. De planten zorgen dus niet voor geur overlast.

Er is door de woningbouwvereniging aangifte gedaan bij de politie, de politie heeft de vijf planten verwijderd.

Het kort geding
De woningbouwvereniging eist ontbinding van het huurcontract (dus ontruiming per datum vonnis) en een boete van 2500 euro.

De uitspraak:
(Uitsneden uit de uitspraak, naam eiser en gedaagde zijn geanonimiseerd)

In casu is geoordeeld dat de vermeende wanprestatie door vijf niet-thc houdende planten in de tuin te laten groeien van geringe aard is zodat de door de wederpartij gevorderde ontbinding is afgewezen. Inning van de boete heeft ingrijpende gevolgen aangezien inning X in een schuldenlast stort waar hij nooit meer uit komt. De geringe overtreding van een onbekende bepaling rechtvaardigt zo’n zware straf niet. De woningbouwvereniging heeft de huur opgezegd en een boete geëist van 2.500 euro (conform een ver weg gestopte clausule in het huurcontract)

Persoonlijke conclusie deze casus

Het is de woningbouwvereniging niet gelukt om van de voor hun lastige verhuurder af te komen
Nu meen ik te weten dat deze woningbouwvereniging woningen in dit complex (middenhuur) wil verkopen. Niet ondenkbaar is dat – naast het uit bestand schrappen van een lastig iemand – men ook belang heeft bij het verkopen van de woning. In het zelfde complex heb ik een ander dossier, iets minder pregnant, maar (ook) op het randje.

Het lijkt er op dat woningbouwverenigingen problemen over de schutting gooien. De maatschappelijke kosten zijn voor de gemeente (U dus). In die zin is er geen enkele maatschappelijke verantwoordelijkheid en er wordt voorbij gegaan aan het welbevinden van de ex-cliënt

Hoe verder

Dit artikel wordt verzonden naar alle politieke partijen in Apeldoorn (ter informatie). Ik probeer in gesprek te gaan met de wethouder Wonen. En noem daar drie andere dossiers die vooringenomenheid van woningbouwverenigingen doen vermoeden.

Wordt vervolgd

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door Nikki van de redactie
Meer dan 1.500 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!