Help de bevolking van Oekraïne

Hoe moet dat nu met Radio Kootwijk?

Maandag 29 oktober 2012

Door Redactie

Redmar de Haan

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) organiseert periodiek interessante en leerzame lezingen-avonden. Nu is StaatsBosBeheer(SBB) bereid gevonden een lezing te verzorgen, waarbij ingegaan zal worden op het landelijk beleid dat men hanteert, de uitwerking hiervan voor de Veluwe en de gevolgen daarvan voor het beheer van Radio Kootwijk.

Eerst wordt over de Veluwe als bijzonder groot aangesloten natuurgebied verteld. Daarna zal meer ingezoomd worden op de actieve stuifzanden die rond Kootwijk en Radio Kootwijk liggen. Het stuifzandcomplex is door schaal en ligging van internationaal belang.

Staatsbosbeheer beheert op de Veluwe een heel divers palet aan gebieden, van heide, droog grasland tot vennen, van voedselarme bossen tot dus ook stuifzanden. Allen kennen een eigen aanpak in het beheer.

De voormalige bedrijfsgebouwen op Radio Kootwijk hebben de status van rijks- of gemeentelijk monument. De gebouwen zijn eind 2009 aan Staatsbosbeheer overgedragen. Staatsbosbeheer heeft een plan gemaakt voor de herontwikkeling van Radio Kootwijk, zowel voor de omgeving als voor de gebouwen. Passendheid bij het bijzondere gebied staat hierbij centraal. Om hergebruik mogelijk te maken zijn er al restauraties en aanpassingen aan gebouwen gedaan en is er nog veel werk aan de winkel.
Voor de recreant is Radio Kootwijk ook een aantrekkelijk gebied, de rust en ruimte in combinatie met het imposante hoofdzendergebouw. Door verschillende vormen van activiteiten, alles binnen de kaders van de herbestemming, wil Staatsbosbeheer mensen laten genieten van de plek. Met maatregelen wordt het effect op de omgeving geminimaliseerd.

Tijdens de lezing zal Staatsbosbeheer vertellen vanuit welke visie er gewerkt wordt, wat er inmiddels op Radio Kootwijk is gerealiseerd en nog op stapel staat. Uiteraard kunt u ook uw vragen aan Staatsbosbeheer stellen.

De SWMA is een stichting die zich inzet voor het behoud van de Natuur-, Milieu- en landschappelijke waarden die de gemeente Apeldoorn zo kenmerken.
Daartoe worden contacten onderhouden met overheden en instellingen, met belangenorganisaties, de politiek en de pers. De SWMA heeft dan ook een zeer uitgebreid netwerk.

 

Datum: 13 november 2012
Aanvangstijd: 20.00 uur, einde rond 22.00 uur
Locatie: Goede Herder Kerk, Asselsestraat 199, 7312 CS Apeldoorn
Spreker(s): Piet Schippers, ecoloog bij StaatsBosBeheer

Toegang is gratis en er is een kop koffie

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?