Lintjesregen dit jaar per telefoon

Vrijdag 24 april 2020

Door Redactie

Pixabay | Mabel Amber

Ter gelegenheid van Koningsdag 2020 krijgen 22 inwoners van de gemeente Apeldoorn een Koninklijke Onderscheiding. Door de coronasituatie verliep de uitreiking dit jaar anders dan andere jaren. Normaal gesproken zou er op 24 april in Hotel De Keizerskroon een feestelijke bijeenkomst zijn, waarbij burgemeester Ton Heerts de lintjes zou uitreiken. Dit jaar heeft hij via de telefoon de gedecoreerden laten weten dat ze een onderscheiding hebben gekregen.

De gedecoreerden kregen een boeket thuisbezorgd om hen te feliciteren met hun onderscheiding. Daarbij was de tekst gevoegd van de toespraak die de burgemeester bij de uitreiking tot hen gericht zou hebben. Later dit jaar komt er een moment waarop alle uitreikingen alsnog plaatsvinden. Wanneer dat is, hangt af van het verloop van de coronasituatie.

Gedecoreerden Algemene Gelegenheid op 24 april 2020

Mevrouw W. Assink-van Essen (69 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Assink-van Essen doet al jaren veel werk voor de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945. Haar vader was één van de dwangarbeiders die op 2 december 1944 bij een razzia in Apeldoorn zijn opgepakt en afgevoerd naar Kamp Rees. Mevrouw Assink is van onschatbare waarde voor de stichting. Ook vanuit Duitsland, vanuit Rees, is veel waardering voor het werk dat ze doet. Door haar inzet, doorzettingsvermogen, bezorgdheid en begripvolle opstelling naar anderen toe heeft ze mensen geholpen om tot elkaar te komen.

De heer M.H. van Bavel (57 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden)
De heer Van Bavel is jarenlang als vrijwilliger actief geweest bij waterpolovereniging Polar Bears. Hij levert ook een enorme bijdrage aan het Apostolisch Genootschap. Daar is hij al 15 jaar actief als geestelijk verzorger. Eerst lange tijd in Ede, de laatste jaren in Apeldoorn. Hij verzorgt o.a. erediensten op zondag en is zeer betrokken bij jong en oud. Gaat op bezoek bij ouderen, zieken of
anderen die daar behoefte aan hebben. Wat hij doet heeft grote betekenis voor de mensen voor wie hij dat doet. Een echt mensenmens.

De heer H.J. Bos (80 jaar, Beekbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Bos spant zich al heel veel jaren in voor het dorp Beekbergen en voor het kerkelijke en verenigingsleven daar. Onder meer als voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen. Hij is ook al dertig jaar voorzitter van Ponyclub De Bosruiters. Ook de Nederlandse Hervormde Kerk in Beekbergen heeft veel aan hem te danken. De heer Bos is er ouderling en lid en adviseur van de Kerkenraad. Verder heeft hij vele jaren de rol van Sinterklaas gespeeld in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.

De heer M.G. Buitenhuis (70 jaar, Klarenbeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
(Gedoceerde wordt gebeld door burgemeester Jos Penninx van gemeente Voorst, daar vindt de uitreiking ook plaats). De heer Buitenhuis is gedurende een lange periode leider, grensrechter en consul geweest bij sportvereniging Pacelli en na de fusie bij Sportclub Klarenbeek. Hij is al gedurende ruim vijftien jaar als koster actief bij kerkelijke vieringen binnen de gemeenschap in Klarenbeek. Verder is de heer Buitenhuis vanaf de ingebruikname 2006 beheerder van de begraafplaats Het Heidepark in Klarenbeek. Hij is ook beheerder van Stichting Het Boshuis.

De heer W.J. Dikker Hupkes (66 jaar, Loenen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Dikker Hupkes heeft zich in de afgelopen decennia op veel manieren ingezet voor de gemeenschap van Loenen en omgeving. Hij is altijd zeer betrokken bij het bedrijfsleven, onder meer als bestuurslid van Industriekern Eerbeek-Loenen. Verder is het mede aan hem te danken dat Loenen een voortrekkersrol heeft op het gebied van verduurzaming. De heer Dikker Hupkes is zeer betrokken bij mensen met een beperking. Hij is onder meer voorzitter van de Stichting Vrienden van Groot Schuylenburg die zorgt voor extra’s die het leven van de cliënten wat leuker en zinvoller maken.

Mevrouw J. Endedijk (67 jaar, Ugchelen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Endedijk doet al meer dan veertig jaar vrijwilligerswerk voor de Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente. Ze doet ook vrijwilligerswerk voor VluchtelingenWerk Nederland als klassenassistent bij de lessen voor de inburgeringscursus. Daarnaast maakt mevrouw Endedijk voor een uitvaartonderneming troostknuffels voor jonge kinderen die verdriet hebben door het overlijden van een dierbare.

De heer W. Hazelaar (73 jaar, Beemte Broekland, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanaf de oprichting in 1968 doet de heer Hazelaar als vrijwilliger heel veel werk voor de christelijke gereformeerde Andreaskerk. Met het inzamelen van oud papier, zwerfaval, blikjes, petflessen en het beschikbaar stellen van ruimte voor het bakken van oliebollen, heeft hij meegeholpen om geld bij elkaar te brengen waarmee activiteiten binnen de Andreaskerk en vrijwilligersprojecten konden worden betaald. Daarnaast was de heer Hazelaar bijna dertig jaar lid van het schoolbestuur van de christelijke lagere school De Zaaier in Teuge.

De heer L.A. Huiskamp (82 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Huiskamp is twintig jaar voorzitter geweest van de wijkraad WelgeIegen. Met zijn jarenlange inzet heeft hij veel voor de wijk Welgelegen en haar bewoners bereikt en betekend. De heer Huiskamp is ook vele jaren voorzitter geweest van de Stichting Welgelegen Kanaalconcerten. Met zijn daadkracht heeft hij veel bijgedragen aan het jarenlange succes van de Kanaalconcerten. Verder was de heer Huiskamp voorzitter van Stichting Agis, tegenwoordig het Agis Innovatiefonds, dat de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening wil verbeteren.

Mevrouw C. van der Hulst-Burga (75 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Van der Hulst-Burga heeft sinds de jaren tachtig heel wat kinderen leren schaken bij de schoolschaakclub van basisschool De Sjofar. Als kleuterjuf en pedagoge zag zij dat kinderen door te leren schaken inzicht en geduld krijgen en leren tegen hun verlies te kunnen. Daarnaast zorgde mevrouw Van der Hulst op Daltonschool De Horst al heel veel jaren voor de muzikale begeleiding van voorstellingen. Voor Stichting Mensen In Nood Oost-Europa helpt zij al heel lang de allerarmsten in Roemenië met kledingpakketten en donaties.

Mevrouw J.M.P. Kamp-van Kempen (68 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Kamp-van Kempen is al meer dan 35 jaar voor de Hartstichting coördinator voor de jaarlijkse collecte in Apeldoorn. Zij doet ook vrijwilligerswerk voor de Emmaüsparochie, onder meer voor Actie Kerkbalans. In de bloemengroep van geloofsgemeenschap De Drie Ranken zet zij haar bloemschiktalent in om de bloemstukken voor in en om de kerk te maken. Mevrouw Kamp staat altijd voor iedereen klaar en zet zich volledig vrijwillig in voor de samenleving.

Mevrouw I.C. Klaver (75 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Klaver is al jarenlang vrijwilliger voor de Nederlandse Vereniging van Directie- en managementondersteuners. Ze is al vijftig jaar lid van die vereniging en heeft zich al die jaren ingezet voor het wel en wee van de vereniging, ook in diverse bestuurlijke functies. Verder doet mevrouw Klaver veel vrijwilligerswerk binnen afdeling Apeldoorn van de KNNV, de vereniging voor veldbiologie. Ze is onder meer een aantal jaren lid van het bestuur van de afdeling geweest en stond aan de wieg van de Vogelwerkgroep.

De heer M.M. Slief (47 jaar, Loenen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Slief zet zich al jaren in voor de Loenense jeugd. Hij zat in het bestuur van jongerenvereniging Spritshz. Momenteel in het bestuur van dorpscentrum De Brink en is hierbij contactpersoon voor Spritshz. De relatie tussen beide besturen is lange tijd niet goed geweest. Dankzij de heer Slief staan de twee verenigingen weer naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. De heer Slief organiseert diverse evenementen voor het hele dorp. Hij is een persoon die klaar staat voor anderen en vaak een stapje extra doet.

Mevrouw W.E. Solleveld-van Bruggen (54 jaar, Hoenderloo, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Solleveld-van Bruggen zet zich al jarenlang in voor het dorp Hoenderloo als actieve vrijwilliger bij diverse verenigingen en instellingen. Ze is onder andere voorzitter van korengroep Eensgezind en het Dorpshuus. Ze is ook vrijwilliger bij Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Mede door haar inzet, passie en doorzettingsvermogen is Hoenderloo een actief en levendig dorp.

De heer A.M.G. Tijhof (75 jaar, Beekbergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Tijhof is zeer betrokken bij het reilen en zeilen in Beekbergen en de dorpen eromheen. Hij is bijna veertig jaar penningmeester geweest van stichting Eredag, die oudere inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden elk jaar een dagje uit aanbiedt. Hij is ook vrijwilliger bij de Stamtafel en de biljartochtend in dorpshuis De Hoge Weye in Beekbergen en chauffeur van de buurtbus. Verder is hij penningmeester van het Oosterhuuzens Dialectkoor, dat het behoud van de streektaal op de Oost-Veluwe promoot.

Mevrouw J.M. van der Vegt (74 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De vrijwilligersloopbaan van mevrouw Van der Vegt begon in 1982 bij De Lathmer, nu stichting Zozijn. Daar heeft ze veertien jaar volksdansles gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. Van Zozijn stapte ze over naar De Klup, het ontmoetingscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Apeldoorn. Ook daar leidt ze wekelijks de volksdansgroep. Mevrouw Van der Vegt is ook al meer dan twintig jaar kerkvrijwilliger bij verpleeghuis Randerode.

De heer J. Verbeek (65 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Verbeek zorgt er in verschillende vrijwilligersfuncties voor dat mensen sportief bezig kunnen zijn. Hij werkt al meer dan twintig jaar mee aan de organisatie van de Apeldoornse vierdaagse. Hij zet zich ook in voor de Midwinter Marathon Apeldoorn, waarvoor hij de ’transportzaken’ regelt. Bij Stichting Topvolleybal Dynamo is de heer Verbeek vrijwilliger bij het zaalteam dat voor wedstrijden van de topteams de zaal inricht en weer opruimt. Bij de Nevobo, de overkoepelende organisatie voor volleyballers, beachvolleyballers en zitvolleyballers, is hij vrijwilliger bij het Nevobo Event Team.

De heer C.H.A.N. Vugts (51 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden)
(Gedecoreerde wordt gebeld door Minister van Defensie Ank Bijleveld, later in het jaar vindt de uitreiking bij defensie plaats). De heer Vugts doet bijzonder vrijwilligerswerk. Hij spant zich al jaren in om mensen die als vluchteling Nederland binnenkomen weer in contact te brengen met hun familie. Hij doet dat als vrijwilliger van Het Nederlandse Rode Kruis, waar hij coördinator is van het Tracingteam van district Noord- en Oost-Gelderland. Dat vrijwilligerswerk vraagt vaak om een lange adem. Voor de vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen deed en doet de heer Vugts onderzoek naar de Zuid-Koreaanse Orde van Militaire Verdienste in de periode 1949-1967.

De heer A.H. Westerhuis (70 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Westerhuis heeft zich sinds eind jaren zeventig ingezet voor de erkenning van de homeopathie binnen de diergeneeskunde in binnen- en buitenland. Daarmee heeft hij de veterinaire homeopathie in Nederland op de kaart gezet. Hij wordt wel de ‘grondlegger’ van de homeopathie voor dieren genoemd. Hij deed en doet er veel aan om zijn kennis over te dragen op vakgenoten en beginnende dierenartsen. Daarnaast deed en doet de heer Westerhuis veel vrijwilligerswerk, onder meer voor een kinderboerderij in Eerbeek en voor een project voor watervoorziening en toiletten voor scholen in Nepal.

Mevrouw W.J. van der Zande-de Roo (61 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw Van der Zande-de Roo werkt al heel lang bij de Theologische Universiteit in Apeldoorn, al vanaf de tijd toen het nog de Theologische Hogeschool was. Zij heeft de hele ontwikkeling van hogeschool naar universiteit meegemaakt en daarin een grote rol gespeeld. Verder is ze secretaris geweest van de Stichting voor Reformatieonderzoek. Ook is mevrouw Van der Zande een actief en betrokken vrijwilliger bij de Samuelkerk in Apeldoorn-Zuid. En sinds 2002 is ze secretaresse van de Interkerkelijke Bijbel Kringen.

De heer L.J.G.M. Stens (56 jaar, Ugchelen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer M.J. van Weezel (50 jaar, Hoog Soeren, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer A. van Werven (47 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Deze drie heren zijn lid van de vrijwillige brandweer. Volgens de landelijke richtlijnen mocht een brandweervrijwilliger met een dienstverband van twintig of meer dienstjaren tot 1 januari 2020 worden voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) gebied Apeldoorn, volgt die richtlijnen. De drie heren voldoen aan de eis. De heer Stens zit 36 jaar bij de vrijwillige brandweer van de post Ugchelen, de heer Van Weezel is 24 jaar vrijwilliger geweest bij brandweer Hoog Soeren en de heer Van Werven is 23 jaar hoofdbrandwacht bij de Logistieke Eenheid West van de vrijwillige brandweer. Er was geen gelegenheid om de onderscheiding voor 1 januari 2020 uit te reiken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.300 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!