Help de bevolking van Oekraïne

Nieuw winkelcentrum Orden

Dinsdag 13 december 2011

Door Ingeborg

gefotografeerd met Iphone 4

Het gaat er eindelijk van komen. Het nieuwe winkelcentrum in Orden.

A.s. donderdag is er op de Politieke Markt, het vaststellen stedenbouwkundig plan ‘een hart voor Orden’. Dit houdt in dat het plan vastgesteld kan worden en het college gemachtigd wordt kleinschalige aanpassingen aan het stedenbouwkundig onderwerp uit te voeren als gevolg van definitieve onderzoeken, ontwerpen en overeenkomsten.
Dit houdt in:

1. Raad moet instemmen met het stedenbouwkundig plan en de afwijkingen van beleid.
2. Kennis nemen van ontwikkel risico’s.
3. Instemmen met het vervolg proces en het stedenbouwkundig plan vrijgeven voor een informatieavond.
4. Het presidium verzoeken het stedenbouwkundig plan ter vaststelling vaan de gemeenteraad aan te bieden
5. Instemmen en voorleggen en bekrachtigen van de benodigde anterieure (kostenverhaal) overeenkomsten door het college voor de ter inzage legging van de ontwerp-omgevingsvergunning en/of ontwerp-bestemmingsplan.
6. Starten met opstellen bestemmingsplan nadat kosten overeenkomst hiervoor door ontwikkelaars is geaccordeerd.

Omdat ik in Orden woon, vind ik het leuk om dit onderwerp op de voet te volgen. Ik hoop dat de plannen zoals ze er liggen worden uitgevoerd. Enthousiast ben ik vooral over het breder aanbod van winkels, er komt een gezondheidscentrum (GOED) en de Orderbeek wordt teruggebracht bij de Laan van Orden. Zo komt er ook een gedifferentieerd aanbod van woningen, zorgwoningen, multifunctionele woningen, sociale huur-en vrije sector woningen.

De plannen zijn goed ontvangen bij de informatieavond en de klankbordgroep. De verwachting is dus ook dat er geen of ik beperkte mate bezwaren of planschades worden ingediend. Overigens komen eventuele planschades voor rekening van de ontwikkelde partijen.
Als alles volgens planning loopt zal eind 2014 ‘ons’ nieuwe winkelcentrum klaar zijn!
Wat mij betreft mag de bouw beginnen!

 

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?