RTV en AD kunnen gedwongen worden samen te werken

Vrijdag 17 december 2010

Door StrangeArt

Is een glas half vol of half leeg. Voor mij is het half vol
Er is een motie ingediend door GroenLinks, met als titel “Samen sta je sterker”. Letterlijke tekst:

“In de subsidiebeschikking van RTV Apeldoorn aan te dringen (binnen de grenzen van de mediawet) tot samenwerking met Apeldoorn Direct als het gaat om het internetplatform, zodat een optimaal interactief media aanbod kan worden gegarandeerd door en voor de Apeldoornse samenleving.”

Volgens mijn mening kan nu in de subsidievoorwaarden een deel geoormerkt worden voor de reguliere uitzendingen van RTV Apeldoorn, en een voor de samenwerking met Apeldoorn-Direct. Mocht deze samenwerking materieel geen resultaat opleveren dan wordt dat subsidie deel ook niet uitgekeerd

Vanwaar deze wijsheid:
Geluk moet je hebben, laat nou op 10 december Kamervragen van D66 zijn beantwoord, een uitsnede hieruit

Vraag 2:

Hoe gaat u om met het feit dat 42% van de gemeenten niet voldoet aan het uitkeren van het basisbedrag voor de lokale omroep? Bent u bereid deze gemeenten hierop aan te spreken en het maximaal een jaar te geven dit te corrigeren?

Antwoord 2:

Met ingang van 1 januari 2010 is in de Mediawet opgenomen dat wanneer de gemeenteraad positief adviseert over de representativiteit van het PBO (Programma Beleidsbepalend orgaan), dat die gemeente dan ook de verantwoordelijkheid heeft die lokale publieke omroep te financieren. Er geldt echter geen wettelijke minimum voor financiering door gemeenten. Wel is destijds bij het wetsvoorstel een bedrag van € 1,30 per woonruimte als indicatie gegeven. Op verzoek van de Kamer is in de Mediawet een evaluatiebepaling opgenomen over de financiering van de lokale omroep. Het Commissariaat voor de Media zal in 2012 een evaluatie uitvoeren. Ik zie het rapport van Van de Bunt als een eerste en snelle evaluatie, vooruitlopend op het rapport van het Commissariaat. Ik maak uit het rapport op dat de gemeenten niet altijd hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de financiering. Dat betreur ik. Omdat het wetsartikel echter nog pril is, wil ik de VNG en de gemeenten eerst de ruimte geven zelf actie te nemen. Ik zal daarom met de VNG in gesprek treden en hen vragen de gemeenten die een PBO hebben erkend op hun verantwoordelijkheden aan te spreken.

Zie voor de hele brief: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omroepen/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/12/10/antwoord-op-vragen-over-de-financiering-van-lokale-omroep.html

Gemeente: je bent dus niet verplicht alle subsidie te geven, het is een intentie ( 0 euro mag ook). Dus Politiek kijk naar de intentie van deze GL motie en let goed op bij de subsidievoorwaarden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!