Simon Boon wil Dag van de Vrijheid

Dinsdag 13 juni 2017

Door David Levie

Jorrit Knuvelder

Een gedurfd idee van Apeldoorner Simon Boon heeft de tongen inmiddels losgemaakt. Als het aan Boon ligt, vieren we op termijn in de aanwezigheid van Duitsers een Dag van de Vrijheid. Om die grote stap te kunnen maken denkt Boon eerst aan een tussenstap: de gemeenschappelijke viering van de in 1950 door de Fransman (met de Duitse naam) Schuman geïntroduceerde Europadag. Voor Boon is de Europadag een synoniem voor een Dag van de Vrijheid en de Democratie. Reden voor Apeldoorn Direct om hierop dieper met Simon Boon in te gaan.

U staat bekend als een pleitbezorger voor internationale samenwerking, los van politieke ideologieën. U was in Apeldoorn de motor van het Ruslandjaar in 2013. En als het aan u en uw Gelre Assocation International ligt maken we in Apeldoorn in 2020 een begin met een gezamenlijke viering van de vrijheid, inclusief in de aanwezigheid van onze oosterburen. Dat jaartal lijkt niet toevallig gekozen.

,,Zeker niet. In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Over de rol die Duitsers daarin hebben gespeeld hoeven we het niet te hebben. Wel over de vrede die aan die oorlog een einde maakte en de samenwerking tussen Europese landen die daarop volgde. Dankzij die vrede en een goede onderlinge verstandhouding kennen we nu een vorm van vrijheid die niet meer wordt bedreigd door oorlogen. Dat was tot ver in de vorige eeuw allesbehalve vanzelfsprekend. Duitsland heeft zich nu bijna 75 jaar een goede en een betrouwbare buurman betoond en is een zeer stabiele natie. Daar mogen we best wel eens even stil bij staan.’’

Door samen in Apeldoorn de Europadag alias de Dag van de Vrijheid te vieren?

,,Ja. Maar dat hoeft niet alleen met Duitsers te zijn. Ook vertegenwoordigers van andere landen zijn daarbij welkom. Maar het is wel belangrijk dat er ook Duitsers bij zijn. Wij onderhouden als Nederlanders inmiddels zeer hechte banden met Duitsland. Politiek, economisch, cultureel en via ons koningshuis. Wij gaan er graag op vakantie en zij komen vaak bij ons. Maar samen iets belangrijks vieren is er nog niet bij. De gezamenlijke viering van de Europadag lijkt me een uitstekend begin.’’

U heeft namens uw stichting Gelre Association International daarover deze maand in het openbaar gesproken in Beieren tijdens de zogeheten Europatage gesproken. Wat is die Gelre Association precies?

,,Wij zijn de opvolger van de stichting Comité Internationale Partnersteden Apeldoorn. Wij streven in grote lijnen dezelfde doelen na maar wat breder, dus niet alleen met partnersteden: burgers kennis laten nemen van landen en steden die ons omringen op cultureel en economisch gebied. Samenwerken ook. Daarbij noem ik ook ondernemers. Wij organiseren in Apeldoorn jaarlijks WorldProef, een cultureel festival in het Oranjepark waar onze buitenlandse gasten zich kunnen presenteren en manifesteren. Dat gebeurt soms rond de Europadag. In 2018 staat Indonesië centraal, maar we denken ook aan een prominente rol voor onze Duitse vrienden.’’

Hoe reageerden die Duitse vrienden op uw idee om te worden betrokken bij een Dag van de Vrijheid?

,,Heel positief. We zijn daarin ook heel open geweest. Bevrijding, vrijheid en vrede gaan hand in hand. Wij hebben op 4 mei onze Dodenherdenking en op 5 mei staat de bevrijding na vijf inktzwarte jaren van bezetting centraal. Dat zijn nationale momenten van bezinning en vreugde. Daar willen wij niet aan tornen. Maar na bijna 75 jaar lijkt mij de tijd nabij om gezamenlijk met onder anderen Duitsers op de een of andere manier de bevrijding te vieren. Een Dag van de Vrijheid.’’

U kent de emoties als het om gezamenlijk vieren gaat?

,,Zeer zeker. En die respecteer ik. Ook ik heb op 4 mei mijn emoties. Maar er zijn momenten waarop wij ons ook als Europeanen meer zouden moeten manifesteren. Zo zijn er in België en Frankrijk gemeenschappelijke herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog met Duitsers. Iedereen kent de beelden van Mitterand en Kohl, hand in hand. De twee hoogste vertegenwoordigers van landen die ooit elkaars gezworen vijanden waren. Hoe anders is dat nu. Dat moeten we toch koesteren. Daar moeten we trots op zijn, dat geeft ons hoop.’’

Ziet u een toekomst voor een gezamenlijk herdenking van de Tweede Wereldoorlog zoals dat al jaren geaccepteerd is in België, Duitsland en Frankrijk als het om de Eerste Wereldoorlog gaat?

,,Op termijn wel. Maar de Eerste Wereldoorlog is inmiddels geschiedenis. Zover zijn we nog lang niet als het om de Tweede Wereldoorlog gaat. Er leven nog steeds mensen die lijden onder de terreur van 1940-1945. Ook de generatie daarna worstelt met het leed dat hun familie is aangedaan. Vandaar dat wij op 4 en 5 mei als Nederlanders herdenken en vieren. Maar de Europadag, een soort dag van de Europese eenwording hoe moeizaam ook, is kort daarop. Die leent zich wél voor een gemeenschappelijk viering. Dus ook met Duitsers. Met de nadruk op ook.’’

Bent u niet bang mensen te schofferen?

,,Nee, bang niet. Ik wil namelijk niemand schofferen of pijn doen. Maar ik ben ook niet bang om een stap te zetten, een gebaar te maken. Wij willen als Gelre Assocation naar een Dag van de Vrijheid toe. Dat willen we internationaal zo breed mogelijk vieren.’’

Waar heeft het u het in Beieren nog meer over gehad?

,,Ik heb in het kader van internationale samenwerking gesproken over de mooie producten die wij hier maken, over de verbouwing van Het Loo, Kröller Müller, de toeristische Oranjeroute die Nederland en Duitsland met elkaar verbindt en onder meer Visit Veluwe.’’

Uw visitekaartje is de jaarlijkse culturele manifestatie WorldProef. Volgend jaar staat Indonesië centraal. Ook een land dat emoties oproept.

,,Ik ben de laatste die dat zal ontkennen. Net zo min als de pijnpunten die er politiek en op religieus gebied zijn. Daarom is het ook goed om in gesprek te blijven met elkaar. En elkaar als gewone burgers te ontmoeten. Wij onderhouden goede relaties met de Indonesische ambassade in Den Haag om die ontmoetingen mogelijk te maken en mensen uit te nodigen om zich in Apeldoorn cultureel te manifesteren. We spreken elkaar deze maand in Vaassen.’’

Onderhoudt de Gelre Assocation als opvolger van de stichting Partnersteden Apeldoorn nog steeds banden met onze vroegere partnersteden Gladsaxe (Denemarken), Gagny (Frankrijk), Minden, Berlijn-Wilmersdorf (Duitsland) en Sutton (Engeland)?

,,Zeker. Hoewel we officieel geen partnersteden meer zijn, zijn de lijnen van toen grotendeels nog intact. Na de aanslag in Londen en Manchester namen we meteen contact met Sutton op om onze deelneming te betuigen. Ik denk ook dat we vertegenwoordigers uitnodigen uit de voormalige partnersteden om naar het Oranjepark te komen. Indonesië mag dan centraal staan, we willen Duitsland ook een belangrijke plaats geven en niet alleen om culturele of economische redenen. We willen de afschuwelijke werkelijkheid van toen meenemen naar het moment van bevrijding en onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de vrijheid die we nu kennen voor de toekomst veilig te stellen. Ook met Duitsers. En de weg ernaar toe begint NU.’’

Zie ook het verhaal dat gisteren (12 juni) bij Apeldoorn Direct was te lezen over een Dag van de Vrijheid, samen met Duitsers en andere Europeanen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.100 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!