Help de bevolking van Oekraïne

Terre des Hommes Apeldoorn zoekt vrijwilligers

Dinsdag 7 februari 2017

Door ApeldoornPaktaan

Terre des Hommes is een kinderrechtenorganisatie, die al 50 jaar bestaat en zich inzet tegen uitbuiting van kinderen, m.n. in Oost-Afrika en Azië. Met projecten op het gebied van gezondheid, onderwijs en microkrediet worden kansarme kinderen weer kansrijk gemaakt.

Ze zijn op zoek naar een Bestuurslid. Het bestuur is belast: met de leiding van zaken binnen de stichting Terre des Hommes Apeldoorn, de handhaving van de statuten, het protocol Terre des Hommes Nederland en de reglementen. Daaruit vloeien de volgende taken voort:

  • uitvoering van het beleid zoals vastgesteld in de statuten
  • ontwikkelen van eigen beleid
  • verantwoording van de financiën
  • verantwoordin g van de administratie
  • onderhouden van externe contacten.

Ook zoeken ze nog verkoopmedewerkers voor de winkel aan de Schubertlaan 24 in Apeldoorn Zuid.

Voor meer informatie/aanmelding: Erna Calkhoven, email vrijwilligers.tdh.apeldoorn@gmail.com

Deze vacature wordt u aangeboden door Apeldoorn Pakt Aan, Brinklaan 268, telnr. 055-5270581 www.apeldoornpaktaan.nl

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?