Veluws College Mheenpark lanceert nieuwe leerroute Delta

Dinsdag 27 september 2016

Door Redactie

Maatwerk en aandacht voor vaardigheden als samenwerken en reflecteren zijn thema’s die steeds belangrijker worden in het onderwijs. Het Veluws College Mheenpark sluit hierop aan door vanaf schooljaar 2017–2018, naast de huidige brugklassen, een nieuwe leerroute te lanceren: Delta.

Maatwerk
In Delta zitten leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies in dezelfde stamgroep. Iedere dag beginnen zij in de stamgroep en ook vakken als lichamelijke opvoeding en kunst en cultuur volgen zij in die groep. Vakken als Engels, wiskunde en Nederlands volgen de leerlingen in groepen van hetzelfde niveau, waarbij zij vakken op verschillende niveaus kunnen volgen. Een leerling kan dus bijvoorbeeld wiskunde op vwo-niveau krijgen en geschiedenis op havo-niveau. Ook is er een breed aanbod van extra vakken voor meer uitdaging. Verder krijgen leerlingen in Delta veel meer dan in de reguliere klassen ruimte om zelf hun schooldag in te delen.

Leerplan
Bij de Delta-stroom heeft iedere leerling een eigen leerplan. Hierin staat onder meer welke vakken zij volgen en op welk niveau. Het eerste leerplan stelt de leerling al voor de zomervakantie op samen met zijn/haar ouders en het Veluws College Mheenpark.

Aandacht voor vaardigheden
Binnen Delta is veel aandacht voor vaardigheden als samenwerken, plannen en reflecteren. Die vaardigheden komen ook volop aan bod bij het projectonderwijs van Delta; leerlingen werken drie middagen in de week aan een project. Ieder project sluiten zij af met een presentatie aan hun ouders.

Actieve houding
Delta-leerlingen en hun ouders worden nauw betrokken bij de school. Zo spreken zij regelmatig gezamenlijk met school over de ontwikkeling van de leerling en wordt in overleg eventueel het leerplan bijgesteld. Ook wordt ouders gevraagd om bijvoorbeeld gastlessen te verzorgen en krijgen leerlingen een rol in de school, zoals bij de organisatie van presentatie-avonden en excursies.

Toelating
Leerlingen die voor Delta kiezen, ontvangen na aanmelding een uitnodiging voor een intakegesprek samen met hun ouders. Blijkt na de intakegesprekken dat er te veel aanmeldingen zijn voor Delta, dan gaat de school over tot een loting. Half april horen leerlingen definitief of ze geplaatst zijn op Delta. Niet geplaatst? Dan kunnen leerlingen zeker zijn van een plaats in een van de reguliere brugklassen op het Veluws College Mheenpark.

Veluws College Mheenpark • Zilverschoon 43 • 7322 GG Apeldoorn • t (055) 366 56 33 mheenpark@veluwscollege.nl • www.veluwscollege.nl

Meer weten?
Geïnteresseerden die meer willen weten over Delta, kunnen contact opnemen met Jenny van Elzelingen, teamleider brugklassen van het Veluws College Mheenpark: (055) 366 56 33.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?