Waar stem jij op?

Maandag 8 februari 2010

Door Peter Eemsing

De lokale verkiezingen staan weer voor de deur, waar stem jij op? Onderaan kan je mij jouw voorkeur laten weten.
Waar zou het over moeten gaan

Een eigen en originele benadering van ondernemers en het realiseren van een extra aantrekkelijk ondernemingsklimaat maakt Apeldoorn sexy als vestigingsplaats: om je er te gaan vestigen of om er te blijven en uit te breiden. Het is echter wel duidelijk dat keuzes geld kosten. Willen we bijvoorbeeld in Apeldoorn buurtsupers handhaven, dan is ‘wat kost dat?’ een terechte vraag. Laat vast zien waar jij op stemt, en doe de poll!

Waar het tijdens de verkiezingen over zou kunnen gaan is toerisme, vestigingslocaties, werkgelegenheid, scholing en middenstand, meer in het bijzonder detailhandelstructuur. Tegelijk hangt er een stevige bezuinigingsoperatie boven de verkiezingen en komende begrotingen. Bovendien is de bestedingsruimte van de gemeente beperkt en dus lijkt de ruimte voor revolu-
tionaire plannen eveneens niet al te groot. De gemeente mag overigens alleen bepalen welke heffingsmogelijkheden, die in de grondwet staan, worden gebruikt. Men mag geen nieuwe belastingen bedenken.

Beïnvloedbaar?

De totale begroting van Apeldoorn bedraagt een slordige 450 miljoen euro. Circa een derde deel daarvan, 150 miljoen euro dus, valt te beïnvloeden. De rest gaat op aan ‘vaste lasten’ zoals bijvoorbeeld publieksvoorzieningen, wegenonderhoud en openbare verlichting.Vervelend is nu wel dat de begrotingstekorten oplopen. In april 2009 meldde wethouder Fokko Spoelstra van Financiën rekening te houden met een tekort van 1,5 miljoen euro per jaar. Apeldoorn kent echter nu al een begrotingstekort van 8 miljoen euro voor 2010, dat lijkt door te stijgen naar ongeveer 13,5 miljoen, in 2011 nog verder oplopend naar 16,5 miljoen in 2012. Daarna zakken we naar 11,5 miljoen voor 2013. Dat 
betekent dat de marges nog smaller worden.

Toerisme?

De gemeente zou kunnen investeren in het toerisme. Daar gaat circa 300 miljoen euro in om en biedt aan veel mensen een boterham. In totaal zijn ongeveer 5200 mensen, dat is zo’n 6% van beroepsbevolking in Apeldoorn, sterk afhankelijk van recreatie. De opbrengsten van de toeristenbelasting, ongeveer 1 miljoen euro, zouden gebruikt kunnen worden voor het ontplooien van nieuwe initiatieven en citymarketing. De vraag is wel of de kosten opwegen tegen de baten. Zo komt er nogal wat administratie bij kijken zoals de controle op mogelijke belastingplichtigen, de juistheid van de aangiften toeristenbelasting, inventarisatie en controle van verblijfsaccommodaties.

Kantoorontwikkeling?

Op dit moment is er in de kantorenmarkt een behoorlijke leegstand wat te zien is aan La Tour op Apeldoorn Noord, De Linie bij winkelcentrum Het Fort. Op termijn lijkt dat ook mogelijk met het beeldbepalende Herzbergen-pand van Achmea. Herbestemming is niet zo maar te realiseren. Een van de ideeën was om er een HBO-locatie, een soort campus, van te maken. Leegstand maakt een slechte indruk en kan afbreuk doen aan bijvoorbeeld de investeringen in citymarketing. Herbestemming als goedkope huisvesting voor startende ondernemers of voor kamerbewoning is een idee. Dan moeten die starters er wel zijn en dat is onder huidige economische omstandigheden lastig en in Apeldoornse in het bijzonder.

Beroepsbevolking?

Apeldoorn vergrijst, de leeftijdsgroep 55 tot 64-jarigen is relatief groot, de bevolkingsgroei onder jongeren is laag. Dus is de verwachting dat na 2015 het moeilijker zal worden voor bedrijven, organisaties en instellingen om personeel te vinden. Dus wordt de noodzaak om onderwijsclusters te behouden zoals VO, MBO en HBO steeds groter. De politiek kan daarvoor ruimte creëren en nieuwe initiatieven steunen na het vooralsnog mislukte Kenloo-avontuur. Opnieuw is interessant te weten hoe Apeldoorn aantrekkelijk gemaakt kan worden als vestigingsplaats. Goed opgeleid personeel is meer dan ook noodzakelijk, maar door de omstandigheden steeds moeilijker te krijgen.

Kiezen?

Het is de moeite waard om de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen kritisch te lezen. De Zaken Courant las de verkiezingsprogramma’s (voor zover ze beschikbaar waren) met belangstelling. Er is nog tijd, maar sommige formuleringen schreeuwen om een nadere uitleg. Als de PvdA de komende jaren werkgelegenheid wil aantrekken door verbetering van het vestigingsklimaat, dan moet ook duidelijk worden hoe dat in de praktijk moet gaan. Het CDA houdt de hand op de knip: “Bij dreigende tekorten en andere financiële bedreigingen zal er eerst geschrapt worden in bestaand beleid.” Dat is een benadering, maar dat lijkt toch een beperking van de ambities in te houden. De VVD wil, en daar lijken de liberalen een punt te delen met D66, het aantal regels verminderen of versoepelen, zoals de afgifte van bouwvergunningen. Overigens lijken geschrapte regels in de praktijk haast organisch tot nieuwe regels te leiden. Gemeentebelangen vindt dat alleen actieve medewerking geboden moet worden aan de vestiging van bedrijven die werk-gelegenheid bieden aan onze inwoners. Dat klinkt best plausibel, maar hoe zit het met de spin off van bepaalde bedrijven. Dan is dat weer niet zo’n logisch punt. Kortom, de uitslag van de verkiezingen in Apeldoorn staat nog lang niet vast. Wordt vervolgd.

Waar stem jij op?

 • Leefbaar Apeldoorn (28%, 39 Stemmen)
 • D66 (23%, 32 Stemmen)
 • VVD (11%, 16 Stemmen)
 • GroenLinks (10%, 14 Stemmen)
 • PvdA (9%, 12 Stemmen)
 • Partij voor de Dieren (5%, 7 Stemmen)
 • CDA (4%, 6 Stemmen)
 • Gemeentebelangen (4%, 6 Stemmen)
 • Socialistische Partij (4%, 5 Stemmen)
 • Christen Unie (2%, 3 Stemmen)
 • SGP (1%, 1 Stemmen)

Aantal stemmers: 141

Laden ... Laden ...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!