Wie dit leest is…

Dinsdag 23 september 2014

Door christenunie apeldoorn

In Apeldoorn wonen tussen de 15.000 en 18.000 mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven: ongeveer 1 op de 10 dus. De kans is groot dat u iemand kent die veel minder goed kan lezen en schrijven dan u zou vermoeden. 70% is van Nederlandse afkomst. Laaggeletterdheid heeft vrijwel altijd meerdere oorzaken, zoals de plek van taal in het gezin waar je opgroeit, de aanpak of eerder het gebrek daaraan van de basisschool waar je naar toegaat, je eigen schaamte waardoor je verder in de problemen raakt dan nodig.

Het probleem beperkt zich niet tot niet kunnen lezen van post, maar denk ook eens aan medicijnbijsluiters en veiligheidsinstructies op het werk. Het niet kunnen voorlezen van de eigen kleinkinderen is voor sommigen de laatste druppel om te starten met een cursus lezen en schrijven. Jammer is dat op dat moment al veel kansen in het leven gemist zijn.

In het christelijk onderwijs heeft lezen altijd een grote plek gehad, mede vanuit de gedachte dat daarmee het boek van het Leven, de Bijbel, zelf gelezen kan worden. Die  kans gunnen we iedereen.

In Apeldoorn geeft het ROC cursussen voor laaggeletterden in Apeldoorn. Er gaat na het volgen van zo’n cursus een wereld aan mogelijkheden open voor mensen met een lees- en schrijfachterstand. Wie in jouw omgeving gun jij die kans?

Hanna Riezebos – van der Veen, gemeenteraadslid ChristenUnie 

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?