Landelijk museumcongres 2015 in CODA Apeldoorn

Dinsdag 6 januari 2015

Door CODA

Gisteren is tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Museumvereniging goed nieuws bekendgemaakt: het landelijke Museumcongres komt op 8 en 9 oktober 2015 naar CODA in Apeldoorn. “Het is niet alleen voor CODA fantastisch plaats te kunnen bieden aan dit belangrijke congres voor museumprofessionals maar het zet ook Apeldoorn op de kaart”, aldus CODA directeur Carin Reinders. “Bovendien is dit het moment om een nieuw format voor het congres te ontwikkelen.”

Het Museumcongres is een jaarlijks congres van de Nederlandse Museumvereniging voor mensen werkzaam in de museumsector. Het congres kan jaarlijks rekenen op zo’n 1000 bezoekers en bestaat uit een gevarieerd programma van sprekers, workshops en ontmoetingen. Voor de editie van 2015 hebben diverse musea zich vorige jaar als gastlocatie aangemeld. Toen Apeldoorn en Amersfoort als laatste twee locaties overbleven, heeft CODA directeur Carin Reinders voorgesteld om van de concurrentie samenwerking te maken door het congres in 2015 in Apeldoorn te houden en Amersfoort in 2016 de locatie van het congres te laten zijn. ”En dat niet alleen. Omdat Apeldoorn en Amersfoort ook beide in de redactieraad van het congres zitten, is dit ook het moment om gezamenlijk een nieuw format voor het congres te ontwikkelen. Het museumcongres is zo niet alleen voor museumprofessionals maar ook door hen en voor hen geprogrammeerd en georganiseerd”, aldus Carin Reinders. De provincie Gelderland onderschrijft het Apeldoornse initiatief door een financiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en organisatie van het museumcongres in Apeldoorn.

De Museumvereniging en de organisatie van het congres zijn bijzonder content met de mogelijkheden die CODA in combinatie met het Cultuurkwartier Apeldoorn te bieden heeft. Carin Reinders: “Het Cultuurkwartier wordt gevormd door ACEC (kunstpresentatie en debat), CODA (museum, bibliotheek en archief), Gigant (poppodium en filmhuis), Markant (creatieve vorming) en Schouwburg Orpheus; instellingen met een divers, gevarieerd aanbod van producten en diensten die regelmatig in gezamenlijkheid ontwikkeld en georganiseerd worden. Denk daarbij aan de tentoonstelling Indisch DNA in ACEC en CODA en het Cultuurkwartier Open. Voor de deelnemers aan het congres is het goed te zien wat de samenwerking tussen de diverse instellingen kan betekenen.” De organisatie en ontwikkeling van het congres met Apeldoorn in 2015 als locatie sluit aan bij de ambitie Apeldoorn en de Veluwe in de nabije toekomst meer op de kaart te zetten. In combinatie met de centrale ligging is het de perfectie locatie voor het congres van 2015.

Deelnemers aan het Museumcongres 2015 kunnen genieten van CODA Paper Art; een internationale, tweejaarlijkse tentoonstelling met beeldende kunst en sieraden van kunstenaars uit binnen- en buitenland die papier en karton als materiaal centraal stellen in hun werk. CODA Paper Art is te zien van 7 juni tot en met 25 oktober 2015 en gaat vergezeld van een tentoonstelling over de geschiedenis van de papierindustrie op de Veluwe in het kader van het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland.

Het programma van het Museumcongres wordt in aankomende periode samengesteld. Meer informatie is te zijner tijd te vinden op de website van CODA en de Museumvereniging.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Dinsdag 6 oktober 2015

Door Redactie

Symbolische overdracht aan CODA directeur Carin Reinders tijdens Museumcongres 2015

Locatie: Museum Paleis Het Loo | donderdag 8 oktober | 10.00 – 10.30 uur 

De rijkscollectie sieraden omvat ruim 400 objecten en wordt tijdens het Museumcongres op donderdag 8 oktober in langdurige bruikleen gegeven aan CODA Museum met de intentie deze bruikleen op termijn om te zetten in een schenking. De rijkscollectie sieraden is de laatste decennia nauwelijks te zien geweest en lag opgeslagen in het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Rijswijk. CODA Museum heeft in de afgelopen 45 jaar een grote collectie moderne kunstenaarssieraden bijeengebracht. De collectie van het Rijk is een fantastische aanvulling op deze bestaande collectie. CODA Museum gaat met de collectie van het rijk verhalen vertellen met als uitgangspunt maximale zichtbaarheid.

Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk kocht in de jaren zeventig van de vorige eeuw actief kunst aan met het doel deze aankopen nationaal én internationaal te tonen. In Nederland werd bovendien uitgegaan van het uitgangspunt de zogenaamde ‘witte vlekken’ – locaties waar kunst normaliter niet te zien is – te vullen. De Nederlandse beeldend kunstenaars ontvingen allemaal een uitnodiging werk in te sturen binnen het gestelde thema of materiaal zoals bepaald door de programmacommissie. Een werkcommissie en de Nederlandse Kunststichting maakten een selectie en stelden aan de hand van de inzendingen een tentoonstelling samen die op reis ging. Ook de toenmalige BKR voegde werken toe aan de Rijkscollectie maar die zijn echter zelden uitgeleend of getoond. Met de komst van de rijkscollectie sieraden naar CODA Museum in Apeldoorn komt er verandering in de zichtbaarheid van dit collectieonderdeel.

Verhalen vertellen met de rijkscollectie sieraden in CODA Museum 

Tooien en sieren is eeuwenoud. Het sieraad neemt in alle wereldculturen een belangrijke plaats in. Sieraden zijn door de geschiedenis heen verbonden aan belangrijke gebeurtenissen in mensenlevens en veelal voor zowel vrouwen als mannen aantrekkelijk of van betekenis. Het sieraad heeft vele verschijningsvormen en is vervaardigd uit een breed palet van materialen en van het kunstenaarssieraad tot het modesieraad dat als accessoire bij kleding fungeert. CODA directeur Carin Reinders: “Voor ons als kijkers en dragers zijn er talloze toepassingen. Met het dragen van een sieraad vertel je wie je bent en waar je vandaan komt. Je kunt je ermee onderscheiden, je verbinden met die ander in vriendschap en liefde, een (politiek) statement maken, mensen blij maken, mensen prikkelen en verleiden. Kortom, met sieraden vertel je verhalen over jezelf, maak je verbinding met de ander en nodig je uit tot communicatie. De sieradencollectie van het Rijk begint in CODA Museum aan een nieuw leven en dat stemt me vreugdevol.”

Hans Appenzeller

De rijkscollectie wordt overgedragen tijdens het Museumcongres op donderdag 8 oktober. CODA directeur Carin Reinders ontvangt dan uit handen van minister Jet Bussemaker symbolisch een armband van Hans Appenzeller. Hans Appenzeller vervaardigde deze armband in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het ontwerp is fris en tijdloos. Het is geen kunstenaarssieraad in de zin van een object. Wie de winkel van Appenzeller in Amsterdam bezoekt zal daar zien dat kunst en ambacht prachtig samengaan. Hans Appenzeller is overigens de enige Nederlandse kunstenaar die ooit twee winkels in New York had. Over cultureel ondernemerschap gesproken!

Schenking € 255.000,- van de BankGiro Loterij

CODA Museum ontving begin dit jaar een bedrag van € 255.000 van de BankGiro Loterij voor een te verwerven collectie modesieraden en de verbouwing van de sieraadvitrine. Dit maakt deel uit van de ambitie CODA Museum als het sieradenmuseum op de kaart te zetten. Carin Reinders: “Deze schenking betekent dat CODA de collectie kunstenaarssieraden kan uitbreiden met een collectie ‘costume jewellery’, ofwel modesieraden. Deze nog te verwerven collectie modesieraden is een belangrijke aanvulling op de bestaande collectie kunstenaarssieraden. Met een actuele collectie modesieraden spreken we een brede groep jonge mensen aan. Het vervangen van de vitrine is een voorwaarde om deze collecties sieraden professioneel en aantrekkelijk te presenteren. Met het vervangen van de vitrine willen we tegelijkertijd de toegankelijkheid van dit deel van het gebouw voor mindervalide bezoekers verbeteren.

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?