Help de bevolking van Oekraïne

Apeldoorn excellent in voor- en vroegschoolse educatie

Vrijdag 3 oktober 2014

Door Redactie

© Medea

Op dinsdag 30 september evalueerde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met gemeenten uit het hele land het beleid om onderwijsachterstanden weg te werken. Uit het inspectierapport voor Apeldoorn bleek dat Apeldoorn het beleid goed op orde heeft en zelfs excellent scoort op het onderdeel voor- en vroegschoolse educatie. De inspectie noemt op dit punt Apeldoorn een voorbeeld voor andere gemeenten.

Johan Kruithof is tevreden dat er zoveel vooruitgang is geboekt: “Ik ervaar dit als een groot compliment voor alle partijen in Apeldoorn die zich sterk maken voor het verkleinen van onderwijsachterstanden. En de prestatie op het gebied van voor-en vroegschoolse educatie is heel bijzonder. Ik feliciteer de kinderopvangorganisaties, de peuterspeelzalen, het basisonderwijs en de medewerkers van Vérian die kinderen toeleiden naar de voor- en vroegschoolse educatie met dit succes.“

Gemeenten in Nederland hebben al sinds jaar en dag beleid om onderwijsachterstanden tegen te gaan. In 2012 is dat beleid geïntensiveerd en heeft het rijk met de gemeenten afspraken gemaakt over de te halen doelen in 2015. Tussentijds heeft de inspectie in 2013 onderzoek gedaan naar de stand van zaken. Uit het inspectierapport [link maken met website onderwijsinspectie] blijkt dat de gemeente Apeldoorn het beleid al op orde heeft en veel doelstellingen voor 2015 al heeft gehaald.

Het beleid om onderwijsachterstanden tegen te gaan kent vele aspecten, van ouderparticipatie tot een dekkend aanbod van voorschoolse educatie. Een voorbeeld van de behaalde resultaten is het doel dat pedagogisch medewerkers minimaal een taalbeheersing hebben op hbo-niveau.

Dit is de afgelopen jaren getoetst en medewerkers zijn op cursus gegaan. Inmiddels is het aantal pedagogisch medewerkers dat aan de norm voldoet, gestegen van een kleine 70% naar 95%.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?