Help de bevolking van Oekraïne

Beantwoording vragen over onderzoeksrapport Grondbedrijf

Woensdag 1 februari 2012

Door Redactie

Donderdag 2 februari 2012 behandelt de Apeldoornse gemeenteraad het onderzoeksrapport “De grond wordt duur betaald” over het Apeldoornse grondbedrijf. Als voorbereiding op het debat in de Apeldoornse raad hebben het college van B en W én de gemeenteraadsfracties schriftelijke vragen gesteld aan de enquêtecommissie. U vindt de vragen en antwoorden hieronder. Alle overige informatie over het raadsonderzoek en de raadsbehandeling op 2 februari vindt u op www.apeldoorn.nl/grondbedrijf .

Antwoorden van de commissie op vragen van de raadsfracties

De fracties in de gemeenteraad hebben schriftelijke vragen gesteld aan de enquêtecommissie over het onderzoeksrapport. U vindt de vragen (per fractie) en de antwoorden van de commissie in onderstaande pdf.

Antwoorden en reacties van de commissie op vragen van college

Het college van B en W heeft een aantal vragen gesteld naar aanleiding van het raadsonderzoek. Ook heeft het college op 26 januari een reactie gestuurd op het onderzoek. U vindt de vragen én de antwoorden van de enquêtecommissie in onderstaande pdf.

Welke consequenties de uitkomsten van het onderzoek hebben, wordt duidelijk op 2 februari 2012. De gemeenteraad zal dan ook een besluit nemen over wat er met de uitkomsten moet gebeuren.

Deze raadsvergadering zal plaatsvinden in de raadzaal van het Apeldoornse stadhuis, Marktplein 1, Apeldoorn. De vergadering begint om 19.00 uur.

De avond zal er als volgt uitzien (tijdstippen en schorsingen zijn indicatief):

19.00 uur

Opening en vaststelling raadsagenda

19.00 – 19.30 uur

Beantwoording door de enquêtecommissie Grondbedrijf van eventuele vragen van politieke fracties die voorafgaand aan de commissie zijn gesteld

19.30 – 20.00 uur

Reactie op het rapport door het college van burgemeester en wethouders

20.00 – 21.00 uur

Debat: beschouwingen van politieke fracties

21.00 – 21.15 uur

Korte schorsing

21.15 – 22.15 uur

Debat: discussie en besluiten m.b.t. raadsvoorstel en rapport enquêtecommissie grondbedrijf
Inhoudelijke discussie en besluiten over (het overnemen van):

hoofdconclusies uit het rapport
aanbevelingen uit het rapport

22.15 – 22.45 uur

Schorsing

Vanaf 22.45 uur

Vervolgdebat over eventuele consequenties

Alle informatie over het raadsonderzoek naar het Apeldoornse grondbedrijf (inclusief het eindrapport) vindt u op www.apeldoorn.nl/grondbedrijf.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?