Beschut werk moet toegankelijker worden

Woensdag 8 februari 2017

Door Daniel van Harmelen

Herman Talstra

Als het aan wethouder Kruithof ligt, dan wordt beschut werken straks toegankelijker. Reden daarvoor is het tegenvallende aantal deelnemers in 2015 en 2016.

Met beschut werken kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een arbeidsvermogen van maximaal 30% op een aangepaste werkplek werken, met begeleiding op afstand.

,,Het UWV selecteert heel streng. Daar kunnen ze zelf niks aan doen, dat moet van het rijk.” Johan Kruithof, verantwoordelijk voor Werk en Inkomen, legt uit hoe het kan dat het streefgetal van 25 deelnemers aan het project Beschut Werken niet gehaald is. In twee jaar stroomden tien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in, waarvan negen uiteindelijk doorstroomden. ,,We hebben de criteria nu versoepeld”, zegt Kruithof.

Die criteria zaten deelname in de weg volgens de wethouder. Doel van het UWV was om mensen ‘normaal’ door te laten stromen en een beschutte werkplek, dat duurder is, pas na een strenge en langdurige selectie goed te keuren. Om daar verandering in te brengen stromen cliënten met maximaal 30% arbeidsvermogen nu naar een zogenaamde ‘praktijkroute’. Werkgevers kunnen de kwetsbare cliënten aannemen, en zelf aan de bel trekken als zij merken dat extra, intensieve begeleiding nodig is.

Ook het urenquotum is losgelaten. ,,We hanteerden een minimale werktijd van 24 uur per week, terwijl deze groep juist heel weinig kan werken en die 24 uur moeilijk of niet haalt. Daar zijn wij nu gelukkig vanaf gestapt. Met deze maatregelen moet het niet moeilijk zijn om het aantal beschutte werkplekken te vullen”, vult de wethouder aan.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?