Bijeenkomst G1000 een avondje “vrij-denken”

Donderdag 12 maart 2015

Door Wilco Westrik

Onlangs kwam ik al surfende op het internet de kreet G1000 / http://g1000nu.ning.com/ tegen. Een groep initiatiefnemers die de democratie een warm hart toedragen. Die verandering en “ samen doen” verheven hebben tot kunst: “Doen is de beste manier van denken” Ik moet zeggen dat ik mij enorm voelde aangesproken door bovenstaand filmfragment.

Deze “vrijdenkers vroegen zich natuurlijk ook af: hoe is het eigenlijk momenteel gesteld in Apeldoorn met deze democratie? Hoe ervaren wij als burgers dit nou eigenlijk? Hoe ervaren de wijkraden dit? Hoe ervaren de Apeldoornse ondernemers dit?

Daarnaast natuurlijk de vraag welke afstand ervaren de Apeldoorners tussen gemeenten die voor een grote taak en opgave staat om in zeer korte tijd een berg aan meer aan taken en bevoegdheden te moeten uitvoeren en hierbij ook nog eens een flinke bezuinigingsmaatregel van 40% te moeten hanteren?

Welke invloed hebben Apeldoorners nou zelf op een groot aantal van deze processen en veelal logge logistieke ambtelijke apparaten? Welke Apeldoorners lopen er eigenlijk warm voor deze verandering, vernieuwing en het op een andere wijze organiseren van het politieke bestel? Welke invloed willen deze mensen graag uitoefenen en op welke wijze zouden zij dit handen en voeten willen gaan geven?

Ik was na al deze vragen benieuwd naar de antwoorden. Wie zijn toch zoal deze, wat zijn hun drijfveren, wat maakt hun hongerig naar dat anders denken en dan vooral ook doen.Ik kwam via sociale media in contact met de G1000 en al snel zag ik dat deze kreet al langere tijd rondwaarde door Nederland.

Via het sociale medium Twitter kwam ik in contact met één van de initiatiefnemers van deze G1000 te Apeldoorn. Ik had aangekondigd dat er wellicht via sociale media wat meer aandacht geschonken kon worden voor deze bijeenkomst en opperde om dit via Apeldoorn Direct Nieuws te doen. Een leuk item en direct een oproepje aan alle Apeldoorners die actief zijn op social media om zich wel of niet aangesproken te voelen voor het bijwonen van deze bijeenkomst op 9 maart jl in het ACEC gebouw. Wat schetste mijn verbazing dat na mijn op Twitter geplaatste vraag voor wat meer publiciteit te willen genereren ik een Persbericht zag verschijnen. Precies 1 dag na mijn geopperde voorstel. Iets in mij gaf aan dat ik wat jeuk kreeg. Er was sprake van een samenloop van omstandigheden en toeval of….

Bij binnenkomst werden de gasten verwelkomd en bij het elkaar voorstellen kreeg ik te horen “ aha…de man van Twitter en de sociale media “. 1 en 1 is twee dacht ik nog. Op de derde etage aangekomen stond naast de kopjes koffie ook nog een 70 tal stoelen klaar om bezet te gaan worden. Dat gebeurde dan ook stellig. Gastspreker die avond was Job Cohen, u kent hem vast wel. De oud burgermeester van Amsterdam. Hij introduceerde zich kort en ging over tot het uitleggen wat de gedachte was achter de opzet van een G1000 en wat daarvoor nodig is. Hij werd daarbij ondersteund door de initiatiefnemer van de G1000 uit de stad Amersfoort. Hij gaf tekst en uitleg over hoe het tot de opzet van de G1000 was gekomen in zijn stad en wat hiervoor nodig was? Waar moet Apeldoorn over pakweg 25 jaar staan met daarbij onderwerpen die de burger zelf bepaald en inbrengt en dus belangrijk vind. De burger die niet gestuurd wordt door keuzes vanuit de overheid. Onderwerpen welke de burger bezig houdt. Zoals ook de waarden van onze samenleving. Voor dit alles zijn dromers, denkers, durvers maar vooral doeners nodig!

De zaal werd zo nu en dan geprikkeld door de gespreksleider en er was voldoende ruimte en gelegenheid om vragen te stellen en om nadere uitleg te vragen. Sommigen van hen deden dat door juist dat out of the box te kunnen en durven denken, anderen dachten vooral in hun eigen helaas vastgeroeste patronen en laat dat nou net niet hetgene zijn wat wordt gevraagd van mogelijke toekomstige deelnemers. Als men wilde deelnemen aan een dergelijke dag in Apeldoorn dan zou dat in de vorm moeten zijn van medeorganisatoren. Koffie schenken, ontvangen van gasten, tafelsecretaris, waarnemer of parkeerbeheerder zijn. Er werd tevens gevraagd naar de al bestaande functie van de huidige wijkraden als nu immers ook los van hen de G1000 van start zou gaan.

Juist voor die mensen die vastgeroest zijn in hun eigen denkpatronen, juist daarvoor zou het goed zijn om aan deze bijeenkomst welke w.s. op 30 mei in de Americahal van Apeldoorn zal gaan plaatsvinden deelnemen. 1000 Apeldoorners die middels 10.000 uitnodigingen onder de Apeldoorners ad rondom verstuurd zullen gaan worden. Vervolgens zal er volgens een loting bij voldoende opgave mensen worden uitgenodigd. Mij hield ondertussen de vraag bezig hoe de drie mensen die dit alles een eerste aanzet hebben geven tot het komen van een G1000 in Apeldoorn elkaar hebben ontmoet, vanuit welke organisaties zij praten, werkzaam zijn. Ook natuurlijk hoe deze organisatie tot stand is gekomen bij het vaststellen van een dergelijke dag, een dergelijke locatie als die van de Americahal en weet hebben van de bijbehorende gelden die hiervoor beschikbaar worden gesteld. Dat moet toch een voortraject hebben gekend? Er waren die avond twee grote met blauwe kleden overdekte hang outs waar men zowel ideeën als persoonlijke aanmeldingen op kon noteren. Aan het eind van de avond trof ik slechts 1 idee aan en slechts 1 aanmelding. De rest heeft zich dus later die avond alsnog aangemeld bij de organisator. In de zaal zaten achteraf gezien naast ook de burgervader van ons Apeldoorn ook gelukkig zo bleek aan het eind van de avond 24 aanwezigen die zich aangesproken voelden door zich op te willen geven voor de organisatie van deze dag. Zij waren verzekerd van deelname aan deze dag. Er werd nog even kort gevraagd naar de bijbehorende kosten van een dergelijke dag. De initiatiefnemer van deze Apeldoornse G1000 gaf het kostenplaatje weer van 25000 euro. Het zou gaan om o.a. de kosten van de huur van de Americahal a raison 15.000…de rest zou opgaan aan koffie, thee, stiften, papier, uitnodigingen aan 10.000 willekeurige Apeldoorners enz..

En ik maar denken: waarom meldt zich niet een ondernemer aan die hier vanavond aanwezig is, of een eigenaar van een oude fabriek of groot leegstaand pand. Want daarmee is een eerste eigen slag geslagen om de kosten tot een aanvaardbaar bedrag te houden. Maar nee helaas niet een dergelijke aanbod gehoord van zo’n vrije denker. Ik doel hiermee op juist het samen doen en organiseren ook in het voorzien van de basisbehoeften die nodig zijn om een dergelijke dag te kunnen organiseren en tot een groots succes te laten worden. Zoals daar zijn een ruimte/hal waar 1000 mensen in passen en kunnen vergaderen, een party en verhuur bedrijf die aanbied tafels en stoelen neer te zullen zetten, een grote koffiebrander zoals DE of NESCAFE aanschrijven en kijken of zij voor die dag de koffie gratis of tegen sterk gereduceerd tarief wil verzorgen, een eigenaar van een grote drukkerij die de naambordjes gaat verzorgen, laat mensen hun eigen broodje meenemen, desnoods hun eigen thermoskan koffie of thee. Lekker laagdrempelig insteken. Maar wat nu als er geen 1000 mensen zich aanmelden? Dat schijnt dus vaker voor te komen. Wees gerust de dag zal in ieder geval doorgang vinden en wellicht ontvangt u als gelukkige “ vrije denker” en creatieve geest binnenkort een mooie enveloppe met uitnodiging in uw bus en behoort u tot die 10.000 Apeldoorners die een dagje zijn geest geheel de vrije loop mag laten gaan. Ik zelf heb mijn beurt deze keer gevoelsmatig maar even voorbij laten gaan.

Maar…zoals gezegd: creatieve geesten verenigd u!

Wilco Westrik

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over ondernemen

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!