Help de bevolking van Oekraïne

Bouw van circa 90 woningen in Klarenbeek mogelijk

Dinsdag 16 september 2014

Door Redactie

© Medea Huisman

Burgemeester en wethouders van zowel de gemeente Voorst als Apeldoorn hebben het bestemmingsplan voor Klarenbeek vrijgegeven zodat men zienswijzen kan indienen. Als het plan wordt vastgesteld is het mogelijk om ongeveer 90 woningen te realiseren. Dat is een groot deel van de 120 gewenste woningen zoals die worden genoemd in de dorpsvisie van Klarenbeek.

De wethouders Arjen Lagerweij (Voorst) en Nathan Stukker (Apeldoorn) zijn blij dat er grote stappen zijn gezet voor de ontwikkelingen van Klarenbeek. Deze sluiten aan bij de wensen van bewoners en bedrijven uit het dorp en dragen bij aan het behoud van de leefbaarheid.

In januari 2013 stelden zowel gemeenteraad van Voorst als die van Apeldoorn de aangepaste dorpsvisie Klarenbeek vast. Belangrijkste opgaven in deze visie waren het toevoegen van circa 120 woningen en het mogelijk maken van een groep voorzieningen. De gemeenteraden hebben hun colleges gevraagd vaart te maken met deze ontwikkelingen.

De gemeenten Voorst en Apeldoorn hebben beide ontwikkelingen opgepakt in samenwerking met bewoners en bedrijven uit Klarenbeek. Aan de zuidzijde wordt momenteel het ‘voorzieningen­cluster’ afgebouwd. Aan de noordkant van Klarenbeek is ruimte beschikbaar voor circa 90 woningen. Voor deze plek is door de ontwikkelaar D & D een stedenbouwkundig plan gemaakt dat omarmt is door de gemeenten en omgezet in het ontwerp bestemmingsplan Grote Wetering. Beide colleges hebben dit bestemmingsplan nu vrijgegeven zodat men zienswijzen kan indienen.

In het stedenbouwkundige plan is sprake van 91 woningen (53 in Voorst, 38 in Apeldoorn) in verschillende prijscategorieën. De woningen worden gefaseerd gebouwd als aan alle voorwaarden is voldaan. Op 1 oktober is er vanaf 19.30 uur een inloopbijeenkomst in de sportkantine van Klarenbeek. Daar worden de plannen getoond en zijn er medewerkers van beide gemeenten aanwezig om vragen te beantwoorden over de verdere procedure. In dezelfde week wordt het plan zes weken lang ter inzage gelegd bij het omgevingsloket.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?