Brieven, bijeenkomsten en gesprekken over de nieuwe Wmo

Donderdag 30 oktober 2014

Door Redactie

Medea Huisman

Vanaf 2015 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en komen er veel cliënten uit de Awbz bij. Apeldoorn wil met oude en nieuwe cliënten zorgvuldig omgaan. Op basis van een eerste ronde gesprekken met 182 personen, is een aangepaste aanpak uitgewerkt. De komende maanden krijgen alle betrokkenen brieven, zijn er informatiebijeenkomsten en beginnen de gesprekken.

Wethouder Paul Blokhuis: “We hebben binnen de Wmo te maken met veel verschillende soorten cliënten, van ouderen die thuis willen blijven wonen en daarbij ondersteuning nodig hebben tot mensen met psychiatrische problemen die niet zelfstandig kunnen wonen en in Beschermd Wonen leven. Ook is de één beter in staat om zelf ondersteuning te organiseren in zijn omgeving dan de ander. Dit betekent maatwerk en daarvoor willen we met iedereen een persoonlijk gesprek voeren. De komende weken kunnen alle cliënten post van de gemeente verwachten, worden informatiebijeenkomsten georganiseerd en beginnen de gesprekken.”

Evaluatie gesprekken
Uit de evaluatie van de eerste 182 gesprekken komen een aantal belangrijke zaken:
• Cliënten waarderen het gesprek maar willen concrete duidelijkheid
• Zorgaanbieders zijn al goed op weg met het zoeken van alternatieve ondersteuning
• Cliënten hebben veelal begeleiding nodig bij alternatieve ondersteuning
• Een persoonlijk gesprek is niet altijd functioneel, bijvoorbeeld als op basis van het dossier blijkt dat er geen veranderingen in de indicatie is te verwachten
De aanpak voor de gesprekken is hierop aangepast. Zo worden bijvoorbeeld geen gesprekken gevoerd als dat niet functioneel is en daarmee geen onnodige kosten hoeven te worden gemaakt.

Brieven
Allereerst worden alle cliënten geïnformeerd over de veranderingen per brief. 2015 is een overgangsjaar. Dat betekent dat indicaties doorlopen tot de einddatum van de indicatie maar uiterlijk eind 2015. Twee maanden voor het aflopen van een indicatie krijgt de cliënt een brief en kan er een afspraak worden gemaakt voor een gesprek. In dat gesprek wordt samen met de cliënt besproken welke ondersteuning nodig is.

Voor Beschermd Wonen geldt dat lopende indicaties 5 jaar geldig blijven. Andere Apeldoorners die ondersteuning nodig hebben, kunnen zich melden bij het Wmo-loket. Zij krijgen ook een gesprek en moeten rekening houden met een termijn van twee maanden voor het bepalen en regelen van de benodigde ondersteuning.

Huishoudelijke Hulp
De gewone huishoudelijke hulp in de huidige vorm (bekend onder de naam HH1) vervalt. Kwetsbare cliënten die deze ondersteuning nodig hebben, blijven die krijgen. Voor mensen die de huishoudelijke hulp niet kunnen betalen vanwege een laag besteedbaar inkomen, is er een tegemoetkoming in de kosten. Hierbij krijgt de cliënt 5 uur hulp per 4 weken tegen betaling van 20 euro. Naar verwachting komt ongeveer driekwart van de huidige cliënten hiervoor in aanmerking.

Mogelijk krijgt de gemeente nog extra geld om de overgang in 2015 en 2016 te verzachten. Dan zouden in deze jaren meer mensen, meer uren huishoudelijke hulp vergoed kunnen krijgen. Zodra daar meer duidelijkheid over is, laat de gemeente dat weten.

Overigens geldt voor de huishoudelijke hulp ook dat 2015 een overgangsjaar is. Dat betekent dat indicaties doorlopen tot de einddatum van de indicatie maar uiterlijk tot eind 2015. Alle cliënten ontvangen over de veranderingen een brief van de gemeente en worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten over de veranderingen in de huishoudelijke hulp. Twee maanden voor het aflopen van de indicatie krijgt men weer een brief en kan een afspraak worden gemaakt voor een gesprek.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?