College van B & W: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad, eerst duidelijkheid

Dinsdag 26 februari 2019

Door Roelof Rump

Roelof Rump

Het college van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn vindt dat er nog te veel onduidelijk is over de gevolgen van uitbreiding van vliegveld Lelystad. Volgens B&W (en ook de raad van Apeldoorn) moet de opening van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer uitgesteld worden tot na herinrichting van het luchtruim: ,,De lange laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport zijn voor ons niet acceptabel.”

Hieronder een uitsnede uit de zienswijze (inspraak notitie) zoals verwoord door B & W van Apeldoorn:

Onze zienswijze is een aanvulling op de Gelderse zienswijze, die de Provincie Gelderland en Gelderse partners hebben opgesteld en die wij onderschrijven. De opening van Lelystad Airport zal grote impact hebben op de woon- en leefomgeving, natuur en recreatie in Gelderland en het gebied rond Apeldoorn. Het gewijzigde Luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde MER roepen daaromtrent veel vragen op, die ook in de Gelderse zienswijze zijn verwoord. Een aantal brengen we expliciet onder uw aandacht.

 • Wij verwachten, dat het startbesluit luchtruimherziening, dit voorjaar, duidelijkheid gaat bieden over een oplossing voor de laagvliegroutes. Zo nee, wanneer is er dan wel duidelijkheid?
 • Wij willen, dat er snel een integraal monitorprogramma gestart wordt, waarin ook de routes buiten het MER- onderzoeksgebied worden meegenomen en dat er snel een nulmeting komt. De gesprekken, die we met uw Ministerie hierover hebben gehad ervaren we als positief.
  Wij willen de ecologische, maatschappelijke en economische waarden van de Veluwe behouden. Op welke wijze brengt u de effecten op natura 2000 gebieden in beeld en hoe stemt u deze af met het bevoegd gezag?
 • Welke beheersmaatregelen gaat u treffen rondom het risico van vogelaanvaringen?
 • Hoe voorkomt u negatieve effecten op recreatie en toerisme?
 • En hoe betrekt u belangenorganisaties uit de sector bij de monitoring hiervan?
 • Op welke wijze borgt u de adviezen van de Commissie MER?
 • Op welke wijze wordt beoordeeld wanneer de herziening van het luchtruim gereed is en wanneer  mag worden doorgegroeid van 10.000 naar 45.000 vliegbewegingen?
 • Welke garanties worden hierbij gegeven dat dit groeipad van 10.000 naar 45.000 vliegbewegingen niet gaat leiden tot meer overlast voor onze inwoners?
 • Hoe vindt de besluitvorming hieromtrent plaats?
 • Welke inspraakmogelijkheden zijn hierbij?
 • Wij willen hierover meer duidelijkheid. Met de Tweede Kamer zijn afspraken gemaakt over openingstijden en uitsluiting van vrachtvluchten en nachtvluchten. Wij willen zekerheid, dat deze afspraken worden nageleefd en gehandhaafd. Kunt u aangeven hoe u dat gaat doen?

Persoonlijke noot: Wordt vervolgd en ik ben benieuwd naar  de standpunten van de politieke partijen bij de Provinciale verkiezingen. Ik zal het onderzoeken.

Over de foto: Straks is die rust op deze heidevlakte voorbij.

 

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

Gemeenteraad Apeldoorn

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?