Focus op 3: Jezus Leeft

Zondag 11 maart 2018

Door Roelof Rump

Marloes Schouten is de enige kandidaat op de lijst ‘Jezus Leeft’. Marloes is 50 jaar en heeft als opleiding HBO Maatschappelijk werk. Zij was onder andere werkzaam als maatschappelijk werkster en als secretaresse/administratief medewerkster. Marloes is slechts kort en in beperkte mate politiek actief.

Wat was het kantelpunt dat u besloot politiek actief te worden?
,,Mijn zorg over de geestelijke vervuiling van Apeldoorn, en mijn verlangen om (ook) vanuit de politiek te werken aan: Heel Apeldoorn (ook geestelijk) Rein.”

Hoeveel uren per week denkt u aan het politieke werk te besteden?
,,Zoveel als nodig is; gemiddeld 15 uur per week.”

Stel: Er is een structureel budget overschot van 1 miljoen euro, hoe zou u dit structurele overschot besteden?
,,Bijbelonderricht op scholen, waarbij centraal staat: bekendmaking met Gods liefde voor ieder mens en Zijn oplossing voor het zondeprobleem van elk mens: het geschenk van Zijn Zoon Jezus Christus, Die met Zijn lijden, sterven en opstanding verzoening met God bewerkt heeft voor ieder die dit wil aanvaarden.
Onderzoek naar de rol die Apeldoorn tijdens de bezettingsjaren ten opzichte van zijn Joodse medebewoners vervulde; daar waar sprake is geweest van medeplichtigheid aan hunlijden – actief dan wel passief door nalatigheid – bezinning op het uitspreken van gevoelens van diepe spijt naar de huidige Joodse bevolking en het entameren van een genoegdoenings regeling.
Onderwijs op scholen over een gezonde leefstijl.
Tegemoetkoming in kosten voor hulpmiddelen voor gehandicapten.
Armoedebestrijding.
Begeleiding van gezinnen met (opvoedings)problemen.
Werken aan: Jeruzalem/Apeldoorn partnersteden.”

Stel: Er moet structureel 1 miljoen euro worden bezuinigd, waarop zou u bezuinigen?
,,Stopzetting restauratie bunker bij het pand van Hunink en Holtrigter aan Loolaan 554; het pand waar Seyss-Inquart tijdens de bezettingsjaren werkte.
Geen investeringen in evenementen.”

Wilt u nog iets persoonlijks toevoegen?
,,Politiek begint in het mensenhart; een verdorven mensenhart brengt onzuivere politiek voort; een zuiver hart brengt zuivere politiek voort. In de Bijbel lezen we dat door de zondeval van de eerste mensen, elk mens van nature een verdorven hart heeft. Ons zieke, verdorven hart heeft reiniging en vernieuwing nodig en God heeft hier in voorzien door Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde te zenden. Door Zijn sterven en opstanding heeft Hij voor ons verzoening met God tot stand gebracht. Ieder die dit aanneemt, mag weten dat al zijn zonden zijn vergeven en mag zich met God verzoend weten. Hij mag zich Gods kind noemen en ervan verzekerd zijn dat hij eeuwig leven ontvangen heeft. Alleen deze geruststellende en vrede gevende zekerheden kunnen een vruchtbaar leven, en ook vruchtbare politiek voortbrengen. Een prachtige basis voor verstandige, barmhartige en rechtvaardige politieke besluiten! Leidraad voor JEZUS LEEFT vormen de leefregels van Jezus, zoals bijvoorbeeld omschreven in de Wet der liefde (Lukas 6:27-38). Hier staat onder andere: Hebt uw vijanden lief, doet wèl degenen die u haten. Zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe; neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geeft het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo.

JEZUS LEEFT is ervan overtuigd dat Nederland, en dus ook Apeldoorn, bekering tot God nodig heeft om tot een rechtvaardige, met beleid en verstand en in barmhartigheid bestuurde samenleving te komen. Wij willen graag ons bescheiden steentje bijdragen om tot een dergelijke samenleving te komen.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.300 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

Focus op 3

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!