Mag Apeldoorn hopen op behoud statiegeld?

Woensdag 28 maart 2012

Door Eppo Gutteling

archief Tomra

Staatssecretaris in de weer met schuivende panelen

Apeldoorn/Den Haag – Afgelopen dinsdagavond vond in de TweedeKamer het voortgezette “Algemeen-Overleg Grondstoffen en Afval” plaats. Ankerpunt voor de waarachtigheid van het milieubeleid van dit kabinet concentreert zich langzamerhand in hét hoofdpijndossier van (CDA) milieu-stass. Atsma, gemeenten, veel CDA-wethouders, maar ook het Apeldoornse statiegeldautomatenbedrijf Tomra. Namelijk het al of niet afschaffen van statiegeld.

Ondanks dat statiegeld heffen in o.a de Scandinavische landen, Duitsland, een aantal Amerikaanse staten én Nederland gemeengoed is, zeuren de grote frisdrankproducenten al jaren over afschaffen ervan. Teveel gedoe. Als ze recycling zelf regelen kan het allemaal veel goedkoper en kan men nog véél méér kunststof terugwinnen. Gemeenten weten wel beter. Ze leveren al jarenlang strijd tegen zwerfafval, hebben hemel en aarde moeten bewegen om een redelijke vergoeding via het Rijk van de verpakkingsindustrie te krijgen om verpakkingsmateriaal apart in te zamelen (die vergoeding; “verpakkingsbelasting” geheten, stopt het Rijk binnenkort in haar eigen begrotingsgat, en dus niet meer richting gemeenten).

Wanneer statiegeld wordt afgeschaft en zelfs niet wordt uitgebreid, zoals in bovenstaande buitenlanden, dan worden de troep en de inspanningen -draai eens een snelweg af- alleen maar groter. Over de ruggen van de afvalstoffenheffing betalende inwoners, dat wel!

Dit kabinet onder aanvoering van Atsma had wel oren naar de klacht van de verpakkings-/ frisdrankenindustrie. Vermindering van regeldruk, nietwaar. Die industrie heeft doelbewust Nederland -sinds 2 jaar milieu-gidsland op z’n retour- en de Amerikaanse staat Vermont uitgezocht om de strijd te winnen. Want als die 2 staten over de brug zijn kan ook de knevelarij in de rest van Europa en de V.S. worden aangepakt. De ChristenUnie, Robbert van Duin uit Emst (lobbyist voor de gezamenlijke milieubeweging) en het Apeldoornse bedrijf Tomra (natuurlijk, ze verkopen statiegeldautomaten, maar wel met een missie én heel wat volk aan het werk!) hebben inmiddels aangetoond dat de rekensommen over -minder- kosten, grondstofterugwinning etc. van de grote frisdrankboeren niet kloppen en de stass. zich op het randje begeeft van valse voorlichting.

En dat maakte vanavond indruk. Alleen de VVD en de PVV (+/- 1) steunen het afschaffen van statiegeld nog voluit. Het CDA zit op de lijn van; Ja, mits. En de staatssecretaris wil er inmiddels een derde AO aan gaan besteden, vindt het vooral van belang dat het over “einddoelen” gaat en waagt zich liever niet meer aan kostenvergelijkingen. Er is nog hoop voor gemeenten en grondstofscheidende burgers (en voor de werknemers van Tomra)!

Wat er leeft in het buitenland, hoort u in dit NOS radioverslag.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over ondernemen

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?