Help de bevolking van Oekraïne

Meer veilige fietspaden in Apeldoorn

Woensdag 11 januari 2012

Door Redactie

De afdeling Apeldoorn van de Fietsersbond heeft afgelopen zomer in samenwerking met haar leden een inventarisatie gedaan naar de noodzaak en zichtbaarheid van paaltjes op fietspaden. Om auto’s en andere voertuigen van fietspaden te weren plaatst de gemeente paaltjes op fietspaden. Volgens de Fietsersbond zijn veel paaltjes op de Apeldoornse fietspaden onnodig en/of onveilig geplaatst of vormgegeven. De bond heeft onlangs een rapport hierover aangeboden aan de gemeente. Samen met de wijkraden gaat de gemeente bekijken welke paaltjes zij kan verwijderen.

De gemeente is blij met het initiatief van de Fietsersbond. In 2009 en 2010 heeft de gemeente al wat paaltjes weggehaald. De wijkbeheerders van de vier stadsdelen (exclusief Centrum en de Dorpen) gaan per stadsdeel bekijken welke paaltjes nog meer weggehaald kunnen worden. Dit wordt heel zorgvuldig gedaan, omdat veel van die paaltjes in de loop der jaren zijn gekomen op verzoek van omwonenden om bijvoorbeeld auto’s te weren. De resultaten van de wijkbeheerders worden met de wijkraden en de bewoners van die wijken besproken. Uiteindelijk wordt gezamenlijk een lijst gemaakt. De gemeente streeft ernaar om in het voorjaar van 2012 de ‘overbodige’ paaltjes te verwijderen. In een later stadium wordt ook gekeken naar de uniformiteit en zichtbaarheid van de paaltjes.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?