Misleidende jaarrekening van gemeente Apeldoorn reden voor open brief

Vrijdag 29 juni 2012

Door Leoverhoef

StrangeArt
De brief hieronder heb ik onlangs naar alle raadsleden en partijvertegenwoordigers van Apeldoorn gestuurd. Ik ben erg benieuwd naar uw reactie als burger van Apeldoorn.

Aan de gemeenteraad(sleden) van Apeldoorn

De jaarrekening 2011 van gemeente Apeldoorn is misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Er was in 2011 niet een nadelig saldo van 117,7 miljoen euro, wat het gemeentebestuur u in de jaarrekening voorhoudt, maar een nadelig saldo van 137,2 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie klopt niet. Ook de jaarrekeningen 2010 en eerder waren misleidend. Inmiddels zijn de verschillen vanaf 2009 opgelopen naar 41,4 miljoen euro.U vindt heel veel meer over “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag” op www.leoverhoef.nl

U vindt de bevindingen over de jaarrekeningen van gemeente Apeldoorn op de website in de lijst “Uw gemeente en provincie” in de linker (rode) kolom. Mijn brief van vandaag en mijn eerdere correspondentie met u over de misleidende jaarrekeningen van Apeldoorn vindt u op de website in “Dossier: Apeldoorn” in de rechter (blauwe) kolom.

  • Wat heb je aan misleidende jaarrekeningen?
  • Met misleidende jaarrekeningen kunt u uw belangrijkste taak niet uitoefenen!
  • Neemt u genoegen met misleidende jaarrekeningen?
  • Een misleidende jaarrekening mag u uiteraard niet goedkeuren!
  • Zal de begroting 2012 niet even misleidend zijn?

Wat vindt u hiervan?

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?