Nieuw college zet in op 2030

Woensdag 9 mei 2018

Door Daniel van Harmelen

Er is aan ambitie geen gebrek bij het nieuwe college. De partijen VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA, D66 en GroenLinks hebben de formatiegesprekken besloten en gaan verder als college van Burgemeester en Wethouders. Woensdagmiddag om 16:00 hebben vertegenwoordigers van de 5 partijen hun handtekening gezet onder het coalitieakkoord.

Dat akkoord is gesloten op grote lijnen, vermoedelijk omdat bijvoorbeeld GroenLinks en VVD ideologisch ver uit elkaar liggen. Met zulke grote lijnen is het zoeken naar wat wél concreet is. Daarom een overzicht.

In het kort:

 • De OZB stijgt niet harder dan de inflatiecorrectie, die nu op 1,8% staat
 • Vergunningen moeten binnen 5 dagen verleend kunnen worden, en klachten sneller afgehandeld
 • Het financieel herstel blijft belangrijk, maar er is wel geld over
 • Duurzaamheid wordt een strategisch doel, en er komt een Wethouder Energietransitie
 • Er wordt ingezet op een inclusieve samenleving
 • Apeldoorn moet een duidelijk economisch profiel krijgen
 • Nog geen duidelijkheid over windmolens in Apeldoorn

Financieel herstel

Het belangrijkste blijft toch wel het financiële herstel. Drie miljoen uit de Algemene Reserve halen om de plannen van het nieuwe college te verwezenlijken, mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van het huidige herstel. Daarnaast moet de solvabiliteit van de gemeente hoger. Dat betekent dat de gemeente meer eigen vermogen moet genereren.

Volgens het collegeakkoord bedraagt het huidige eigen vermogen €90 miljoen euro. Dat is ‘matig’, maar moet in 2021 naar tenminste €120 miljoen groeien, oftewel ‘voldoende’.

De startpositie voor een financieel gezonde gemeente is stukken beter dan de start van het vorige college. Het grondbedrijf is gezond of ten minste gezonder, en de algemene reserve heeft weer iets meer vet op de botten. De Algemene Reserve moet tot eind 2022 naar €56,1 miljoen groeien.

Niet belasten maar bezuinigen

Is er ruimte voor nieuwe projecten? Ja. Maar de hand gaat wel op de knip. Mocht geld nodig zijn voor nieuwe projecten of beleid, maar niet zomaar te vinden zijn, dan heeft het college een volgorde om geld te zoeken: Efficiency binnen de organisatie vinden, zoeken ‘binnen de eigen dienst’ (ambtenaren bijvoorbeeld), zoeken ‘in de breedte van de gemeentelijke organisatie’ (bijvoorbeeld in het groenbeheer), en als laatste kijken naar externe gelden zoals subsidies.

De hand van de VVD in de onderhandelingen laat zich gelden. De belastingen mogen niet harder stijgen dan het inflatiepercentage. Ook de OZB wordt slechts voor de inflatie gecorrigeerd, met 1,8%. Het college vestigt haar vertrouwen niet op hogere belastingen, maar op een aanzienlijke uitbreiding van het gemeentefonds. Meer geld uit het rijk betekent dat de gemeentes minder geld zelf hoeven te zoeken.

Jeugdzorg

Dat de extra rijksgelden niet overal helpen, blijkt wel bij het onderdeel Sociaal Domein. Daar worden voorlopig nog grote tekorten verwacht. Een grote kostenpost is de jeugdzorg. Daar belooft het nieuwe college ‘de grote kwaliteitsverbetering die nodig is’, om bijvoorbeeld genoeg Passend Onderwijs te kunnen bieden. Concreet moet de administratieve rompslomp aangepakt worden.

Wijken vernieuwen

De Apeldoornse wijken worden ook aangepakt, met als stip op één wijk De Maten. Die wijk is al langer een zorgenkindje van de gemeente Apeldoorn. Ook Apeldoorn Zuid is een aandachtspunt voor het college. ‘We gaan dit op buurtniveau aanpakken,’ aldus het college-akkoord.

Daarnaast komen er (kleinere) projecten in andere wijken en worden ook oude bedrijventerreinen aangepakt. Achterstallig onderhoud moet ingehaald worden.

2030

Met de website www.apeldoorn2030.nl hoopt het college de Apeldoorners uit te dagen om mee te denken over de toekomst van Apeldoorn, en in het bijzonder over de komende omgevingsvisie. Wat het college betreft is Apeldoorn in 2030 klimaatneutraal, socialer, veiliger en duurzamer en aantrekkelijker.

Donderdag 17 mei wordt het college officieel door de gemeenteraad geïnstalleerd.

Wethouders

De wethoudersposten zijn als volgt verdeeld:

Burgemeester J.C.G.M. Berends:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Lobby en internationale Zaken
 • Kabinetszaken
 • THOR en handhaving niet-ruimtelijke ordening
 • Wettelijk deel burgerzaken
 • Stadsdeel: Binnenstad
 • Project: Asielzoekerscentrum

Wethouder J. Joon 1e locoburgemeester

Partij: VVD Apeldoorn

 • Programma: Ruimte, Economie en Ondernemende Stad
 • Onderwerpen:
 • Ruimtelijke ordening
 • Economische zaken en acquisitie
 • Evenementen
 • Stedendriehoek
 • Grondzaken
 • Planning en Control
 • Personeel en Organisatie
 • Stadsdeel: Zuidwest (inclusief Ugchelen en TNO)
 • Project: Hoger onderwijs

Wethouder W. Willems 2e locoburgemeester

Partij: Lokaal Apeldoorn

 • Programma: Burgerparticipatie en Revitalisering
 • Onderwerpen:
 • Openbare ruimte
 • Mobiliteit
 • Luchtvaartzaken
 • Wijkzaken
 • Publieke dienstverlening / ICT en facilitaire zaken
 • Vastgoed
 • Communicatie
 • Stadsdeel: Noordoost (inclusief Zuidbroek en Anklaar)
 • Projecten: Kanaalzone, Huis van de Stad en revitalisering wijken

Wethouder N.T. Stukker 3e locoburgemeester

Partij: CDA Apeldoorn

 • Programma: Inclusieve Samenleving en Comfortabele Gezinsstad
 • Onderwerpen:
 • WMO
 • Onderwijs
 • Breedte- en topsport(evenementen)
 • Wonen
 • Strategie
 • Stadsdelen: Dorpen
 • Projecten: Hoger onderwijs en locatie-Centraal Beheer

Wethouder M.J.P. Sandmann 4e locoburgemeester

Partij: D66 Apeldoorn

 • Programma’s: Duurzaamheid en Toeristisch Toplandschap
 • Onderwerpen:
 • Recreatie en toerisme
 • Natuur en dierenwelzijn
 • Energietransitie
 • Afval en milieu
 • Activering en inkomen
 • Erfgoed
 • Citymarketing
 • Stadsdeel: Noordwest
 • Projecten: Binnenstad, Huis van de Stad

Wethouder D.H. Cziesso 5e locoburgemeester

Partij: GroenLinks Apeldoorn

 • Programma: Financieel Gezond
 • Onderwerpen:
 • Financiën
 • Jeugd
 • Volksgezondheid
 • Kunst en cultuur
 • Stadsdeel: Zuidoost (Inclusief Zonnehoeve)
 • Project: Locatie-Centraal Beheer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over politiek

ONDERWERPEN

Kunst

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!