Onderwijsinstellingen Apeldoorn gaan nauwer samenwerken

Vrijdag 28 oktober 2011

Door Redactie

De onderwijsinstellingen voor het middelbaar en hoger beroeponderwijs en het wetenschappelijk onderwijs in Apeldoorn gaan nauwer met elkaar samenwerken om de instroom en doorstroom van studenten naar het hoger onderwijs in Apeldoorn te bevorderen. Negen Apeldoornse onderwijsorganisaties hebben daartoe een convenant ondertekend, dat deze week ook is bekrachtigd door onderwijswethouder Nathan Stukker.

Het samenwerkingsverband van de onderwijsinstellingen is erop gericht om Apeldoorn meer te profileren als aantrekkelijke studiestad met als doel dat meer studenten in het Apeldoornse onderwijs doorstromen. ROC Aventus, Hoornbeeck College, Helicon, Fotovakschool, Saxion, Wittenborg University, Progresz, Politie Academie en de Theologische Universiteit zijn de ondertekenaars van het convenant, dat wordt aangegaan tot 1 januari 2014. De partijen zijn verenigd in een onderwijsplatform dat elk kwartaal bijeenkomt.

De MBO, HBO en WO-instellingen spannen zich in om gezamenlijk het onderwijsaanbod te profileren naar (toekomstige) studenten door daarbij gebruik te maken van elkaars kanalen en contacten. De onderwijsorganisaties willen bovendien de voorzieningen en mogelijkheden voor studenten gezamenlijk bevorderen door contacten en samenwerking aan te gaan met het bedrijfsleven en de culturele sector. Zo willen de onderwijsinstellingen in augustus 2012 een gezamenlijke introductiedag voor alle eerstejaars organiseren van de diverse opleidingen. Ook staat het onderwijsplatform open voor initiatieven van derden ter promotie van Apeldoorn als groeiende studiestad of ter bevordering van in- en doorstroom van studenten.

Wethouder Nathan Stukker van onderwijs is verheugd over de krachtenbundeling van het onderwijsveld. “In het onderwijsplatform heerst een enorme spirit om gezamenlijk het onderwijsaanbod te profileren en uit te breiden, zodat meer nationale en internationale studenten in Apeldoorn hun studie gaan volgen. De start van nieuwe studierichtingen bij Saxion en Wittenborg University dit studiejaar zijn daar al een mooi voorbeeld van. Het onderwijsaanbod en het aantal studenten in Apeldoorn neemt toe. We hebben een breed aanbod met MBO-studierichtingen in Apeldoorn. Vanuit deze basis hebben we alle mogelijkheden om meer jongeren te laten doorstromen naar een HBO of WO-instelling in Apeldoorn”, aldus de wethouder.

Bron: Gemeente Apeldoorn

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?