Help de bevolking van Oekraïne

Pijnlijk herstel

Maandag 5 november 2012

Door christenunie apeldoorn

Apeldoorn Direct

Afgelopen donderdag hebben de verschillende raadsfracties hun eerste bijdrage geleverd in de behandeling van de begroting. Deze begroting is voor veel organisaties ingrijpend en daarmee zullen ook de burgers van Apeldoorn het gaan merken. Contributies zullen worden verhoogd, omdat subsidies afnemen. Deze begroting doet pijn.

Voor een groot deel is dit het gevolg van de problemen bij het Grond bedrijf. Voor een ander deel hebben we te maken met rijksmaatregelen die ons geld kosten. Door de Algemene beschouwingen van de Apeldoornse fracties geven zij aan hoe volgens hen het Apeldoornse beleid zou moeten zijn. Zij maken, elk voor zich, duidelijk welke voorstellen goed zijn en welke zouden moeten worden veranderd. Fracties die iets willen veranderen, kunnen komende donderdag een wijzigingsvoorstel (amendement) indienen en proberen daarvoor een meerderheid te vinden.

De Gemeenteraad is het hoofd van de gemeente. Het recht om de begroting vast te stellen is het belangrijkste recht dat de Raad heeft. Daarom is de behandeling van de begroting ook het jaarlijkse hoogtepunt van de verschillende vergaderingen. De fracties gaan met elkaar en met het College in discussie en zetten daarmee de grote lijnen uit waarlangs het College moet gaan werken. Het is een van de weinige gelegenheden waarin fracties werkelijk alles aan de orde kunnen stellen zonder buiten de orde te zijn.

In mijn bijdrage heb ik mijn waardering uitgesproken voor het werk dat het afgelopen halfjaar is gedaan. Het bijna onoplosbare probleem van een halfjaar geleden, is teruggebracht tot een groot probleem, maar wel oplosbaar. In grote lijnen zijn we blij dat de overheid, noodgedwongen weliswaar, taken gaat afstoten. Vanwege die noodsituatie gaat dat soms verder dan we graag zouden willen. Het uitstel van groot onderhoud van schoolgebouwen is daarvan een voorbeeld. We zouden dat liever wel doen, maar het geld is op. Dat doet echt pijn. Over Orpheus wordt, ook in de Stentor, discussie gevoerd. Sommigen omschrijven de instelling als een bodemloze put. Feit is wel dat de Raad vorig jaar het theater een kerntaak heeft genoemd. Dat betekent dat we het in de lucht willen houden en nu (opnieuw) zullen moeten steunen. Dat wil niet zeggen dat we daarmee altijd voor elk bedrag zullen blijven doorgaan, maar die uitspraak schept wel verplichtingen. Gezien ons geldgebrek, wordt er terecht gekeken of het niet iets minder kan.

Komende donderdag hopen we met elkaar over alle voorstellen te besluiten. We zullen als gemeenteraad niet in staat zijn om iedereen tevreden te stellen. Zelfs weten we nu al dat dit niet de laatste bezuinigingsronde is, want het nieuwe kabinet is nog meer van plan. Wordt dus (helaas) vervolgd.

Roelof Veen – fractievoorzitter ChristenUnie

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?