Help de bevolking van Oekraïne

Apeldoorn reikt eerste ‘socialer ondernemen’-keurmerk uit

Vrijdag 5 oktober 2012

Door Redactie

Sallandse Wegenbouw BV uit Haarle heeft vandaag als één van de eerste Nederlandse bedrijven het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontvangen uit handen van wethouder Johan Kruithof van de gemeente Apeldoorn. Het PSO keurmerk maakt zichtbaar in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking. Apeldoorn is de eerste gemeente die de Prestatieladder Socialer Ondernemen inzet bij onderhandse aanbestedingen.

De PSO is een objectieve meetinstrument dat de sociale bijdragen van bedrijven in kaart brengt. Het keurmerk is ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met brancheorganisaties en werkgeversorganisaties. Het biedt gemeenten een onafhankelijk instrument om bedrijven te stimuleren werk te maken van de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Met een PSO-erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden.

Wethouder Johan Kruithof: “Gemeente Apeldoorn en maatschappelijk betrokken werkgevers maken zich sterk voor de participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De Prestatieladder Socialer Ondernemen is een prima instrument om het sociaal ondernemerschap structureel te stimuleren. Er is veel animo onder ondernemers om hun sociale inzet erkend te krijgen. Dat is goed voor de social return on investment.” Social return on investment – ofwel de vereiste vanuit de overheid om bij een inkoopopdracht ook werkzaamheden door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten verrichten – is steeds vaker een onderdeel bij een aanbesteding. Door te beschikken over een PSO-certificaat kunnen bedrijven zich op dit punt positief onderscheiden van concurrenten.

Om een erkenning te krijgen, moeten bedrijven aantonen dat ze meer dan gemiddeld bijdragen aan werk voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten ze zorgen voor passend werk, integratie binnen de organisatie, begeleiding hebben geregeld en aandacht hebben voor het functioneren en de ontwikkeling van deze medewerkers. Het inkopen van diensten of producten bij andere PSO gecertificeerde organisaties of sociale werkplaatsen behoort ook tot de mogelijkheden. TNO toetst de eerste 20 bedrijven, daarna nemen certificerende instellingen dit over.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?