Bestuursakkoord, speelt het gemeentebestuur dubbelspel?

Zaterdag 14 mei 2011

Door StrangeArt

Waar StrangeArt vandaag een mening over heeft

Is het bestuursakkoord. Dit schrijfseltje is niet een sappig stukje, het is een open brief aan de Apeldoornse gemeenteraadsleden.
Het bestuursakkoord regelt een aantal decentralisaties van rijk naar gemeenten. De gemeenten krijgen een pakket nieuwe taken, zoals de jeugdzorg, die nu nog bij het rijk en de provincies zit. Daarnaast krijgen ze een flink deel van de zorgtaken, die nu nog onder de zorgverzekering AWBZ vallen. En, ten derde, valt ze de nieuwe regeling toe waarin de bijstand, de uitkering voor jongehandicapten Wajong en de sociale werkplaatsen worden gebundeld. Tegelijk met het overdragen van deze taken, wil het kabinet Rutte fors bezuinigen. Op de budgetten wordt ruim 2 miljard euro bespaard. Deze decentralisatie gaat gepaard met een flinke korting. Deze korting gaat uiteindelijk ten koste van de doelgroep: Cliënten in de WIJ, WWB, WSW of Wajong. De bezuiniging is minimaal 15 € per inwoner per jaar. Even snel rekenen:: Apeldoorn kost het minimaal  2.4 miljoen € per jaar.
Een aantal grote gemeenten (waaronder NIET Apeldoorn) hebben publiekelijk afstand genomen van VNG voorzitter Jorritsma, zij was het die onderhandeld heeft met het Rijk over het bestuursakkoord.
Tot zover de feiten.

Nu de bijna paranoïde gedachte:
Het college van Apeldoorn vind deze decentralisatie eigenlijk helemaal niet erg. Integendeel, het geeft meer taken aan het bestuur en het ambtelijk apparaat kan gelegitimeerd uitdijen. Bezuinigingen worden niet in de uitvoeringskosten gerealiseerd, maar komen uiteindelijk ten laste van de doelgroep.
Kortom: een groter ambtelijk apparaat, meer managers, hogere salarissen. Stelling: Het gemeentebestuur is niet echt geïnteresseerd in de doelgroep maar wel in het optuigen van de organisatie.

Klein bier: ca 40 jaar geleden had iedere gemeente zijn eigen sociale beleid, dit beleid is toen gecentraliseerd om rechtsongelijkheid tussen gemeenten te voorkomen. En nu keren we weer terug naar de oude situatie, de gemeente waar je woont bepaalt de mate van sociale zekerheid.

Ook de gemeentesecretarissen (De grote baas over de bazen) onderschrijven dit bestuursakkoord, citaat uit hun reactie:
“Het bestuursakkoord zal een enorme impact hebben voor gemeenten. Het is belangrijk dat er vrijheid komt om zelf te bepalen op welke wijze taken worden opgepakt. We moeten voorkomen dat buiten het akkoord om aanvullende regels ontstaan die de speelruimte beperken. Het is nodig dat gemeenten knoppen krijgen waaraan gedraaid kan worden als regelingen onbetaalbaar dreigen te worden”
In mijn woorden vertaald: Stel geen minimum voorwaarden, dat geeft ons de meeste ruimte om te bezuinigen op de doelgroep.

Wat verwacht ik van u raadsleden:
Op 8 juni, de jaarlijkse toogdag van de VNG, beslissen de gemeenten of zij echt gaan dwarsliggen. Draag uw vertegenwoordigers in de VNG op niet akkoord te gaan met dit bestuursakkoord, tenzij de bezuiniging van tafel is.

Titel foto: Laten we willoos de oren hangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.100 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!