Filocafe in Gigant

Dinsdag 2 februari 2010

Door Stadsmens

In samenwerking met het Humanistisch Verbond-afdeling Apeldoorn wordt op 10 februari het filocafé georganiseerd met als onderwerp:
MENSBEELD en DIERBEELD
 
Sinds Darwin is voor velen ons mensbeeld veranderd en in samenhang daarmee wellicht ook ons dierbeeld.
Hoe verhouden ons mens- en dierbeeld zich tot elkaar? Zij wij dieren? Zijn wij meer dan dieren?
Hoe passen traditionele menselijke eigenschappen als intelligentie, geest, moraal en vrije wil hierin?
We gaan onderzoeken wat de eventuele meerwaarde van de menselijke geest is.
 
Het filocafé is een laagdrempelig initiatief waar we proberen om filosofie voor iedereen toegankelijk te maken.
Nanda van Bodegraven is praktisch filosoof en publiceert tevens over filosoferen met kinderen.
Martin Struik is docent filosofie in het middelbaar onderwijs.
Beide filosofen verzorgen de inleiding en gaan ons deze avond bekwamen in het filosofisch reflecteren.
Lokatie: Gigant,  Apeldoorn, aanvang 20.15 uur, entree: eur. 4,50/5,50.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

ONDERWERPEN

Muziek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?