Gladheid geen belemmering voor jongerendebat

Donderdag 11 februari 2010

Door Peter Eemsing

Belangstelling: rond de 200 belangstellenden hadden de snowboots aangetrokken om het verkiezingsdebat te volgen in Gigant. Onder die bezoekers waren ongeveer 40 jongeren, de rest waren onder meer oudere hangjongeren die politiek geïnteresseerd zijn. Een aantal was gewoon aanwezig om hun lokale fractie steun te betuigen. Burgemeester Fred de Graaf onderstreepte het belang van het debat en presenteerde met trots zijn visie.

Wat bracht dit debat?
Eigenlijk helemaal niets. Wat me blijft verbazen op dit soort avonden is dat elke partij een beetje uit losse pols tegen het bestaande beleid aanschopt. De jongeren in de zaal stelden soms scherpe vragen waarop de partijen mochten schieten. De partijen waren te verdelen in twee groepen die onder de bezielende leiding van Jeroen Kijk in de Vegte mochten reageren op stellingen. In de eerste groep zaten de SP, D66, Partij voor de Dieren, Leefbaar Apeldoorn, Christen Unie en het CDA. Al snel werd duidelijk dat de christelijke partijen, gesteund door Leefbaar Apeldoorn, tegen het loslaten van de Horeca-sluitingstijden waren. De SP en D66 waren als enige in staat om goed onderbouwt een visie te geven waarom ze dit toch wilden.

Starters woningen, was het thema waar deze groep en bloc voor was. Als argument werd gebruikt dat heel veel starters gedwongen in Deventer gingen wonen omdat het daar goedkoper zou zijn? Dat zo nog eens nagegaan moeten worden bij de NVM. Ook in deze discussie viel op dat niemand goed onderbouwt cijfers, oorzaken en gevolgen kon aangeven.

Bezuinigingen zijn, zeker naar mijn oordeel, een essentieel thema in deze verkiezingen. Ook bij dit onderwerp viel weer op dat er weinig visie was hoe het nu moet met Apeldoorn en de Apeldoornse begroting in de aankomende jaren. De SP kwam niet verder dan bezuinigingen op cultuur. Orpheus werd voorspelbaar aangedragen om het gat in de begroting te dichten. Enige visie kwam vanuit D66. Die wil binnen het ambtenarenapparaat fors bezuinigen op externe adviseurs. Daarnaast willen ze het subsidie beleid van 47 miljoen heroverwegen. Wat voor  D66 vast stond was dat er niet gekort gaat worden op het onderwijs en de HBO ambities. Leefbaar Apeldoorn uitte krachtig dat ze niet willen bezuinigen op sociaal beleid, waarop dan wel kwam niet echt uit de verf. De partij voor de Dieren is voor het bezuinigen op Triënnale en sportclubs. Ze willen graag investeren in Groen en Duurzaamheid. Waar de koppeling wordt gelegd tussen zonne-energie en de legbatterij is mij nog niet duidelijk. De Christen Unie was het eigenlijk eens met D66. Sport en cultuur is voor hun onderhandelbaar. Het CDA geeft nadrukkelijk aan in drie stellingen, dat ze geen extra belasting willen. Ze willen ook kansen scheppen voor jongeren. Het enige concrete bezuinigingsvoorstel was de investeringen voor de kanaalzone naar de toekomst te verplaatsen. Oplossingen waren er bij het CDA niet echt. Op hoop van zegen dus.

Sympathie.
Eigenlijk was het een schamel rondje. D66 en SP hadden de sympathie van de zaal en Leefbaar Apeldoorn was onzichtbaar in discussie. Dossier kennis was vooral aanwezig bij de Christen Unie en D66. Voor mij de winnaars van deze ronde. De tweede groep bestond uit de andere Partijen. PVDA, Groen Links, Gemeente Belangen, SGP en VVD. De Pvda was uiteraard met hun ervaren fractie voorzitter Ton Kunneman cynisch aanwezig op de vragen uit de zaal. De VVD had een hele horde hangouderen meegenomen die als VVD campagne team elk woord van Werner Ludwig met luid applaus te  belonen. De VVD lijkt iets te veel aan teambuilding te hebben gedaan. De eerste vraag over alcohol voor mensen van 18 jaar en ouder, waar elk inwonend kind van de gemeente vandaag een ansichtkaartje  werd logischer wijs weer door PVDA, VVD en Groenlinks liberaal beantwoord. Opvallend was de steun die de SGP kreeg van Gemeente Belangen in het kader van de betutteling. Supermarkten mag je ook een beetje rekenen tot de voorspelbare thema’s. De PvdA is tevreden met zoals het is, de VVD omarmt de zelfregulering. Groen Links en Gemeente Belangen zijn voor regulering vanuit de overheid. De SGP is en blijft tegen de zondagopening.

Jongerenbeleid en HBO.
Eigenlijk wisten de partijen daar geen visie over te presenteren. Het verwijt vanuit de zaal was dan ook gericht aan de partijen dat ze hier een beetje lacherig mee omgingen. De VVD geeft nog een stevige sneer dat de aangesloten HBO-scholen er  zelf verantwoordelijk voor waren dat dit mislukt is. In de discussie daarna probeerde Gemeente Belangen nog een punt te maken, maar werd vervolgens afgeserveerd.

Bezuinigingen.
PVDA kwam niet verder dan voorspellende woorden richting publiek dat het Sportfondsenbad, bibliotheek en cultuurtempel zullen sluiten. Ze willen dat men afblijft van zorg en armoede beleid. Orpheus was volgens de PvdA een erfenis uit het verleden waar we niet meer van afkomen. Groenlinks wil investeren in groen en duurzaamheid zodat de energie rekening lager wordt. Verdere bezuinigingen of een echte economische visie kwam niet naar voren. Gemeente Belangen stelde wel te weten waar de bezuinigingen gehaald moeten worden. De dienstauto van de burgemeester moet weg, alle ambtenaren met de trein, China-reisjes zijn uit den boze en het salaris van de gemeente secretaris is veel te hoog. Op vragen uit de zaal wat hij dan verdiende, bleef Gemeente Belangen het antwoord schuldig. Ook op grote gebouwen zoals Orpheus en Omnisport valt te bezuinigen en zo kunnen we de 30 miljoen bezuinigingen wel halen. De SGP blijft steken bij bezuinigingen op het  gemeentelijk apparaat, de kerntaken en het subsidie beleid. Aangehaald werd een bierfestival op zondag. Dat kon wel  zonder subsidie. Opvallend is de toon van de SGP-leden. Of  aanvulling van de tekorten verwacht van boven is niet helemaal duidelijk. Als slotakkoord kwam de VVD ook met een uitdunning en kortiing op het ambtenaren –apparaat en het skippen van de Triënnale.

Conclusie: het was een interessant debat met ervaren politici en wat nieuwelingen. Wat mij blijft storen dat alle partijen makkelijk teruggrijpen naar voor de hand liggende onderwerpen als Orpheus, Omnisport, HBO, Triënnale, Coda en bibliotheek. Geen van de partijen was in staat om een goed begrotingsbeleid te presenteren, ook niet in hun verkiezingsprogramma’s waarin het e.e.a. goed onderbouwt word. Dat maakt het lastig, zelfs voor mij, om een goede keuze te maken op 3 maart aanstaande

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!