Help de bevolking van Oekraïne

“Goed huisvaderschap”, laakbaar handelen en zorgplicht.

Dinsdag 31 januari 2012

Door StrangeArt

“Goed huisvaderschap”:
Naast specifieke wet- en regelgeving is men gehouden om zich “als een goed huisvader” te gedragen. Dat betekent dat je behoort te doen wat in redelijkheid verwacht kan worden op basis van fatsoen, algemene kennis, etc.

Laakbaar handelen:
Elk handelen of nalaten waarbij een persoon zich anders gedraagt dan hetgeen door de redelijkheid en billijkheid kan worden verlangd.

Zorgplicht:
De verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van anderen.

Wie weet waarom deze woorden de laatste tijd zo door mijn gedachten meanderen?

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?