Help de bevolking van Oekraïne

Grijze container krijgt medio 2018 oranje klep

Donderdag 1 juni 2017

Door Redactie

Gerard Oltmans

De grijze container krijgt medio 2018 een oranje klep. In deze oranje container kan vanaf dat moment plastic, metaal en drankverpakking (PMD) worden verzameld. Dit is het grootste deel van het restafval. De oranje container wordt, net als de groene en blauwe container, gratis van huis opgehaald. De kleine hoeveelheid restafval die daarna overblijft, kan weggebracht worden naar speciale ondergrondse containers.

Als het aan het college van B en W ligt, zet Apeldoorn de komende jaren in op een verdere scheiding van afval. Het uiteindelijk doel is om tot 30 kilo restafval per persoon te komen in 2025. Om deze doelstelling te realiseren wil het college een breed pakket aan maatregelen nemen. Meest in het oog springende onderdeel van het vastgestelde recycleplan is het zogeheten omgekeerde inzamelen.

Luiers
Om de hoeveelheid restafval te beperken voor gezinnen met kinderen in de luiers, start een proef voor luierinzameling. Dit om het makkelijker te maken om afval te scheiden. ,,Dit idee komt voort uit de enorme hoeveelheid reacties naar aanleiding van het concept recycleplan. Het plan was onderwerp van gesprek op social media en er werden dan ook veel goede suggesties aangedragen. Op basis hiervan zijn er diverse aanpassingen aan het plan gedaan. Het bieden van service staat hierbij voorop”, vertelt wethouder Mark Sandmann.

Naast de proef voor luierinzameling, wil het college enkele ondergrondse containers voorzien van een kleinere inwerptrommel. Dit maakt het mogelijk om kleinere afvalzakken aan te bieden tegen een aangepast tarief. ,,We merkten dat mensen het prettiger vinden om hun afval in kleinere hoeveelheden aan te bieden. Juist omdat het overgebleven restafval nog maar weinig is. Daarom willen we, waar nodig, de ondergrondse containers aanpassen”, legt Sandmann uit.

Hoogbouw
Ook bij hoogbouwwoningen blijkt er een sterke behoefte om afval te scheiden, daarom wordt er geïnvesteerd in aparte ondergrondse containers voor PMD. Dit betekent dat de Klik-m haken aan de lantaarnpalen zullen verdwijnen.

Met het nieuwe recycleplan hoopt de gemeente tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar scheidings-en recyclingmogelijkheden. Er is in het plan ook speciale aandacht voor Apeldoorners met een zorgvraag.

Naast het omgekeerd inzamelen worden er aanvullende maatregelen getroffen om het scheiden van afval te bevorderen. Om meer service te bieden, zal de milieustraat langer open zijn en worden de gratis kilo’s grofvuil verhoogd naar 400 kilo. Ook Foenix wordt als een belangrijke partner gezien in het plan, samen met hen is gekeken naar hun rol binnen het nieuwe beleid om zoveel mogelijk service te bieden. Meer informatie over het recycleplan is te vinden op recycleservice.apeldoorn.nl

Eind juni wordt het voorstel besproken in de gemeenteraad, deze neemt vervolgens 6 juli een besluit.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?