Help de bevolking van Oekraïne

Halvering Apeldoorns budget voor re-integratie

Maandag 21 november 2011

Door christenunie apeldoorn

Om werklozen aan het werk te krijgen en werknemers zover te krijgen deze mensen aan te nemen, heeft de gemeente allerlei premie- en subsidieregelingen in het leven geroepen. De middelen voor deze regelingen komen van het Rijk. Al in 2012 komt er veel minder geld uit den Haag: het budget wordt gekort van 13,5 miljoen naar  7,2 miloen. Afgelopen week heeft het college een plan gemaakt om deze halvering zo goed en zo kwaad te verwerken in een nieuwe aanpak. Geen eenvoudige opgave.

Activeringspremies voor mensen die actief een baan zoeken, worden in deze nieuwe verordening afgeschaft. Als een van de redenenen daarvoor noemt het college, dat een premie niet passend is, omdat werk zoeken een plicht is. Ook zou niet bewezen zijn of het geven van premis echt stimuleert. Tegen deze redeneatie kwam de raad donderdag behoorlijk in het verweer. Ik heb gezegd dat het college haar argumenten niet met feiten heeft onderbouwd. Laten we niet naar redenen zoeken, als halvering van het budget over duidelijk de drijvende kracht achter deze ingrijpende versobering is.  De wethouder kon zich vinden in de opmerkingen van de raad en beloofde deze argumentatie uit het voorstel te halen.

Als positief punt heb ik genoemd dat er in de nieuwe regeling weer rekening wordt gehouden met mensen die werk en zorg moeten of willen combineren. Ook denken wij dat dat het goed is als de potentiele werkgever door de nieuwe regeling wordt gestimuleerd iemand z.s.m. in reguliere dienst te nemen. Hoe het gaat uitwerken dat de hoogte van de werkgeverssubsidie gekoppeld wordt aan de inzet van de werkgever is nog erg onzeker. Een concreet communicatieplan bij het nieuwe voorstel zou de nieuwe regeling meer kracht bijzetten. We wachten af waar het college nu mee komt; voor december moet het rond zijn!

Hanna Riezebos – fractievertegenwoordiger ChristenUnie

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?