Help, het Bierfestival verzuipt

Donderdag 2 maart 2017

Door David Levie

Peter Vroon

Het Apeldoornse Bierfestival dreigt te verzuipen. De editie van 2017 is door de organiserende stichting Bruisend Apeldoorn inmiddels afgeblazen en de toekomst van het evenement is even troebel als ongefilterd speciaalbier. De kas is leeg, de subsidie is verminderd en volgens penningmeester en woordvoerder Louis Bouwmeester werkt de gemeente door z’n ingewikkelde regelgeving ook niet echt mee. ,,We hebben er even genoeg van’’, zegt Bouwmeester, die aan alle raadsleden een brief heeft gestuurd. Een noodkreet, want tegen beter weten in hoopt de organisator op een twaalfde Bierfestival in 2018. Al dan niet onder de vlag van Bruisend Apeldoorn.

Het Bierfestival is een evenement op het Marktplein waar kleine brouwers op de eerste zondag van september met ruim honderd speciaalbieren acte de présence geven. Anno nu is speciaalbier niet meer weg te denken en staan ze in de schappen van de super, maar dat was aan het begin van dit millennium toen het eerste festival werd gehouden wel even anders. Toch kwamen er op die zonnige septemberdag zeker 10.000 liefhebbers op af, een aantal dat de organisatie toen niet voor mogelijk had gehouden.

In de afgelopen twee jaar waren de weergoden het evenement wat minder goed gezind. Het aantal bezoekers daalde onder de 10.000 en er werd op die winderige zondag aanzienlijk minder bier geconsumeerd. En dat heeft penningmeester Bouwmeester gemerkt. De kas is nu leeg en aangezien er onverwacht twee boetes zijn uitgedeeld dreigt Bruisend Apeldoorn een kleine duizend euro rood te gaan staan.

Waren er tot en met 2015 geen problemen over twee beveiligers, in 2016 kreeg Bruisend Apeldoorn een boete aangezien er volgens de regels minimaal vier beveiligers worden vereist. ,,En dan kom je op een heikel punt’’, legt Bouwmeester uit. ,,Je hebt met veel te veel ambtenaren te maken. Die is voor de vergunningen, die voor ordehandhaving en die voor spandoeken. En ze weten van elkaar niet precies wat ze doen en wat ze afspreken. Zou er 1 centrale figuur zijn waarmee je alle afspraken kunt maken, dan heb je heel wat minder rompslomp.’’

Bouwmeester komt met een sterk voorbeeld en laat een mailtje zien uit 2015 van een ambtenaar van de eenheid Beheer en Onderhoud die onder meer over een vergunning voor spandoeken gaat. De man geeft in de mail zelf aan dat is sprake is van een enigszins troebel beleid als het gaat om bijvoorbeeld het plaatsen van spandoeken en andere objecten in de openbare ruimte. Hij stelt aan zijn collega’s  en handhavers voor om zolang er nog geen duidelijkheid is aan de hand van artikel 2:10 spandoeken aan particuliere hekwerken te gedogen tot en met drie dagen na het festival. ,,Wat gebeurt het afgelopen jaar, twee van die overijverige handhavers verwijderen de spandoeken buiten het centrum toch en wij mogen een boete van 320 euro betalen. Voor vier spandoeken. Tel daar die 500 van de beveiligers bij op en je komt aan een bedrag van 850 euro. Over die boetes zijn we nog in onderhandeling.’’

,,Al die pietluttigheid en tegenwerking zit ons nu wel tot hier. Wij organiseren al jaren een hartstikke leuk festival voor het hele gezin en we stoppen op tijd. Om 20 uur. De bezoekers komen uit het hele land, de brouwers komen uit binnen- en buitenland. Nog nooit hebben we problemen gehad over openbare dronkenschap of zo. En dan te bedenken dat de fietsenstalling in de Marktstraat ondanks afspraken die wij hierover hebben gemaakt zonder berichtgeving al om half zes ging sluiten. Er wordt langs elkaar heen gewerkt.’’

Rest nog de gemeentelijke subsidie die van 17.500 euro nu naar 12.000 euro is gezakt. Mede op grond van minder dan 10.000 bezoekers vanwege de donkere wolken en lage temperaturen. ,,Wij hebben 20.000 euro subsidie gevraagd. We komen dus 8000 euro tekort. Dat gat kunnen we niet meer dichten. De mogelijkheid van weer een dag met slecht weer, minder subsidie en de gecompliceerde regelgeving van de gemeente drukken zwaar op onze begroting en ons enthousiasme. Heel spijtig, maar we hebben voor 2017 geen vergunning aangevraagd en we hebben daardoor geen brouwers uitgenodigd. We zijn nog bezig om te kijken naar kandidaten die het festival willen overnemen en van onze expertise gebruik willen maken. Bij mij is het glas altijd halfvol. Maar ik moet ook eerlijk en reëel zijn: Ik zie de toekomst somber in. Al blijf ik hopen. Misschien wel tegen beter weten in.’’

Wethouder Stukker vindt het jammer dat de organisatie deze conclusie heeft getrokken. ,,De gemeente waardeert het bierfestival. Dat blijkt uit het feit dat we met onze subsidie zo’n 25% van de  begroting van de organisatie willen dragen. Het evenementenbudget is niet zo groot dat we aan alle vragen kunnen voldoen. Zo hebben voor dit jaar 48 evenementenorganisatoren een subsidieaanvraag ingediend. Er voor 720.000 euro aan subsidie aangevraagd. We hebben 276.000 euro ter beschikking. Financiële schaarste heeft geleid tot het moeten maken van keuzes. Keuzes waarbij we de adviserende lijn van Apeldoorn Marketing hebben gevolgd. Zij hebben hun adviezen uitgebracht op basis van vorig jaar vastgesteld evenementenbeleid.’’

,,In dit beleid wordt meer nadruk gelegd op de verbinding met de strategische doelstellingen, economisch rendement, onderscheidend vermogen, kwaliteit, toekomstvisie en belevingswaarde. De nieuwe subsidieregeling, die in 2016 is vastgesteld, sluit hierop aan’’, aldus gemeentelijk voorlichter Van der Steen. Evenementen moeten onder meer kunnen aantonen financieel (grotendeels) op eigen benen te kunnen staan en dienen van aanvulling te zijn in het opleveren van een evenwichtig jaarprogramma (in tijd, soort, locatie en doelgroep) op de totaalkalender en aan te sluiten bij de strategische doelen van de gemeente Apeldoorn. Subsidie is niet een noodzaak maar een middel voor investering, groei en/of kwaliteitsverbetering van het evenement.’’

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?