Renovatie Hospice Apeldoorn

Vrijdag 13 januari 2017

Door Redactie

Het Hospice Apeldoorn wordt de komende weken gerenoveerd. Tijdens deze verbouwing blijft het hospice gewoon open.  Vanaf 11 januari is het tijdelijk verhuisd naar Casa Bonita, (derde verdieping) Anklaarseweg 91  Apeldoorn.  Hier ontvangen de gasten dezelfde goede zorg van de ‘eigen hospice’ vrijwilligers, die dus ook tijdelijk meeverhuizen.

Het hospice is al sinds 2004 gevestigd in een voormalige kerk. Het is een mooi en ruim gebouw. Toch wordt inmiddels de noodzaak gevoeld om het hospice aan te passen aan de eisen van de huidige tijd en een wat meer eigentijdse uitstraling te geven. Het bestuur van het Hospice Apeldoorn en de Stichting Vrienden van het Hospice hebben dan ook samen besloten om tot een opfrissing van het interieur over te gaan.

De binnenkant van het gebouw zal worden aangepakt; vloeren, wanden en plafonds worden onder handen genomen, ruimtes worden anders ingedeeld en er vindt een kleine verbouwing plaats van onder andere de keuken. Ook zijn sommige onderdelen van het interieur aan vervanging toe. Bij al deze plannen wordt er naar gestreefd om de warme en huiselijke sfeer te behouden.

Het Hospice Apeldoorn is er voor mensen die in hun laatste levensfase niet meer thuis kunnen of willen sterven. In het hospice wordt een plek geboden, die zo veel mogelijk lijkt op de situatie thuis. Het is een alternatief voor als de zorg thuis niet meer uitvoerbaar is.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?