Steeds meer animo voor milieuvriendelijke groene daken

Vrijdag 27 november 2020

Door Amrutha Mol

Apeldoorners kunnen sinds mei 2017 subsidie aanvragen voor het groen maken van je dak. Dit groene dak wordt ook wel een sedumdak genoemd en dit zie je misschien wel terug op verschillende bushokjes of gebouwen. Dit heeft veel voordelen. Zo zorgt een groen dak voor schonere lucht en vermindert het groene dak de omgevingsgeluiden van buiten en binnen. Maar hoeveel animo is er voor groene daken in Apeldoorn? En wat zijn de voordelen van groene daken? Gytha van der Veer, communicatieadviseur van de gemeente Apeldoorn, licht dit toe.

Zijn er al veel aanvragen gedaan voor de subsidie van groene daken?

“De regeling bestaat vanaf 2010. In de eerste jaren zijn er slechts enkele aanvragen ingediend. In 2017 is de regeling samengevoegd met de nieuwe regeling voor het afkoppelen van regenwater. In 2019 en 2020 is het aantal aanvragen flink gestegen. Totaal zijn er tot en met september 2020 30 subsidie aanvragen toegekend. Goed voor circa 1400 vierkante meter groen dak. Er zijn nog 4 aanvragen in behandeling.”

Hoeveel groene daken heeft Apeldoorn al?

“Dat is lastig te zeggen. Via de subsidieregeling zijn 30 aanvragen toegekend voor bestaande panden. Soms zijn groene daken direct al bij de bouw aangelegd, bijvoorbeeld de woningen aan het Hoefblad in de wijk Zevenhuizen, of hebben inwoners een groen dak aangelegd zonder gebruik te maken van de subsidieregeling. Exacte aantallen zijn daarom niet te geven. Slechts een deel van de bestaande daken is ook geschikt voor een groen dak. Wel is duidelijk is dat groene daken slechts nu nog een fractie uitmaken in verhouding tot daken met bijvoorbeeld pannen of bitumen. Er is dus nog veel te winnen. Gelukkig zien we de belangstelling voor groene daken toenemen.”

Verwachten jullie dat er meer groene daken bij komen?

“Dat is zeker de verwachting. Mensen worden er zich steeds meer bewust van dat zij zelf ook bij kunnen dragen aan duurzaamheid en klimaat. Inwoners kunnen gebruik blijven maken van de subsidieregeling.”

Wie vraagt er een subsidie voor een groen dak aan? Particulieren of bedrijven?

“Tot nu toe hebben we 1 aanvraag gehad van een bedrijf. De overige aanvragen betroffen particulieren. We zien uit informatieaanvragen wel een toenemende interesse vanuit bedrijven.”

Welke campagnemiddelen gaat de gemeente inzetten om de subsidie voor groene daken meer onder de aandacht te krijgen?

“Op de website van de gemeente is uitgebreide informatie te vinden over groene daken en de subsidieregeling voor groene daken. In januari van dit jaar besteedden we via onze gemeentelijke kanalen aandacht aan nieuwe bushokjes met groene daken en wezen daarbij op de mogelijkheid om zelf een groen dak aan te leggen en subsidie aan te vragen. Verder besteden we op verschillende momenten in het jaar en via de verschillende kanalen aandacht aan de vergroening van Apeldoorn en hoe bewoners en bedrijven daar zelf aan bij kunnen dragen. Hierbij worden ook de subsidieregelingen voor afkoppelen en groene daken benoemd en gepromoot. Bij gemeentelijke afkoppelprojecten, bijvoorbeeld bij groot onderhoud wegen, worden ook aanwonenden betrokken en brengen we de mogelijkheden van afkoppelen en groene daken onder de aandacht.”

Waar liggen de bestaande groene daken?

“Vanuit privacy overwegingen kunnen wij geen mededelingen doen over de adressen, waarvoor een subsidie voor een groen dak is verleend. Wel kan met Google Maps eenvoudig een scan gemaakt worden van Apeldoornse groene daken. Via deze bron zijn de eerder genoemde groene daken van de woningen aan het Hoefblad te zien. Ook enkele panden langs het spoor Apeldoorn-Deventer hebben een zichtbaar groen dak, waaronder de Saxion Hogeschool. Deze school heeft een combinatie van groen dak met zonnepanelen.”

Wanneer is een groen dak handig om te hebben?

“Het hebben van een groen dak kan handig zijn als je geïnteresseerd bent in het verlagen van de omgevingstempratuur. Daarnaast verhoogt een groen dak ook het rendement van zonnepanelen en de biodiversiteit. Een groen dak verlengt ook de levensduur van een dak dus het heeft ook nog een ander voordeel.”

Waarom stimuleert de gemeente het hebben van groene daken?

“Door verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Bijvoorbeeld de lange periode van droogte tijdens de zomer van 2018, gevolgd door hevige regenbuien. Voornaamste reden dat de gemeente de aanleg van een groen dak stimuleert is dat er bij een regenbui minder water het riool in stroomt. Daardoor helpt een groen dak eraan mee dat er minder overlast is van regenwater. Een groen dak vangt regenwater op. Het regenwater blijft een tijdje op het dak liggen. Daar wordt het door de plantjes opgenomen of verdampt het. Het water dat overblijft, loopt langzaam in het riool. Zo komt er tijdens een regenbui minder water in het riool.

Daarnaast heeft de aanleg van een groen dak nog een aantal voordelen:

  • Een groen dak filtert stofdeeltjes uit de lucht waardoor de lucht schoner wordt.
  • Daarnaast isoleert een groen dak goed. De woning is koeler in de zomer en in de winter blijft de woning beter verwarmd.
  • Dat scheelt in de energierekening en de CO2-uitstoot. Dit geldt met name voor intensieve groene daken. Voor extensieve groene daken is het effect beperkt.
  • Een groen dak gaat langer mee dan een gewoon dak. De kosten voor onderhoud zijn dus lager en het huis is ook nog eens meer waard.
  • Omdat een groen dak niet zo heet wordt in de zomer, werkt de combinatie met zonnepanelen ook beter en leveren meer energie op.
  • Tot slot wordt Apeldoorn door de aanleg van groene daken nog groener en krijgen flora en fauna nog meer kans.”

Subsidie aanvragen

Ben jij eigenaar van een woning binnen de gemeente Apeldoorn en zie jij zo’n groen dak wel zitten? Dan kan je subsidie aanvragen bij de Gemeente Apeldoorn. Een aanvraag indienen kan hier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door Nikki van de redactie
Meer dan 1.500 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!